Projekt „Bardzo Młoda Kultura”

Jako samorządowa instytucja kultury od wielu lat szukamy odpowiedzi na pytania o szanse na zrównoważony i harmonijny rozwój naszego regionu i o przeszkody, które na tej drodze stoją. Wbrew pozorom, nie jest to tematyka biegunowo odległa od sfery kultury, którą powinniśmy się zajmować. Przeciwnie. Nie myślimy przecież o kulturze jako o bezładnym zbiorze pozycji budżetowych, eventów, rozliczeń i uczestników, ale jako o potężnej sile napędzającej rozwój społeczny i objawiającej się w przestrzeni indywidualnej wolności. Projektując zatem nasze działania, chętnie sprawdzamy nowe modele i nowe mechanizmy, szukamy oryginalnych, autorskich rozwiązań pomagających nam odnaleźć nowe, ukryte dotąd zasoby kulturowe. I na podstawie zdobytej tym sposobem wiedzy możemy dziś zaryzykować twierdzenie, że jedną z głównych barier w procesie społecznego rozwoju  Warmii i Mazur jest niski poziom kompetencji kulturowych  w wymiarze indywidualnym oraz niska zdolność do współpracy międzyinstytucjonalnej w sferze publicznej i niepublicznej. Bazując zatem na tej tezie, przystąpiliśmy do realizacji projektu Wędrowna Akademia Kultury, a następnie Bardzo Młoda Kultura, który uzyskał dofinansowanie z programu Narodowego Centrum Kultury pt. Bardzo Młoda Kultura.

 

Czas projektu

Lata 2016—2018. - I edycja (Wędrowna Akademia Kultury) Lata 2019 - 2021 - II edycja (Bardzo Młoda Kultura)      

Cele projektu

  • W sferze badawczej chcemy zidentyfikować nieznane jeszcze zasoby kulturowe, odnaleźć i nazwać bariery i przeszkody w edukacji kulturowej, określić kierunki polityk kulturalnych i edukacyjnych i zaproponować narzędzia ewaluacyjne i animacyjne.
  • W sferze kapitału społecznego szukamy mechanizmów i form współpracy międzysektorowej, próbując zmniejszyć podziały między szkołami a NGO-sami i instytucjami oraz animatorami kultury. Chcemy zainicjować proces tworzenia  interdyscyplinarnego systemu edukacji kulturowej na Warmii i Mazurach, rozwijać organizacyjne i merytoryczne podstawy współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji oraz stworzyć organizacyjne i finansowe platformy współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową w regionie. Dążymy do powstania licznych sieci współpracy, angażujących szkoły, stowarzyszenia, instytucje kulturalne i artystyczne.
  • W sferze upowszechniania zbudujemy bazę dobrych praktyk, zawierającą opisy projektów realizowanych w ramach Akademii oraz zaprezentujemy je podczas festynów edukacyjnych.
  • W sferze programowej chcemy doświadczenia z projektu wykorzystać w budowanym przez nas Programie Rozwoju Kultury na Warmii i Mazurach.
  • W sferze animacyjnej chcemy zbudować modele działania na rzecz edukacji kulturowej, zróżnicowane w zależności od zasobów, położenia i uczestników.

 

Struktura projektu:

• część badawcza – realizowana przez zespół socjologów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu • część warsztatowa – adresowana do osób wybranych przez Radę Partnerów z nadesłanych zgłoszeń • część konkursowa – dotyczy projektów przygotowanych przez uczestników warsztatów, które otrzymają nasze dofinansowanie zgodnie z Regulaminem • część ewaluacyjna - zorientowana na badanie poszczególnych projektów grantowych oraz jakości i skuteczności zarządzania projektem Wędrowna Akademia Kultury  

Formy działania:

• konkursy grantowe • warsztaty • fora i targi edukacyjne • portal internetowy  

Rada Partnerów

Do projektu zaprosiliśmy doświadczonych przyjaciół, z którymi wspólnie będziemy zarządzać całym procesem w ramach Rady Partnerów.

Aktualności

Realizacja programu "Wędrowna Akademia Kultury".

Zobacz archiwalne wpisy

Projekty

Niektóre projekty wyłonione z konkursów grantowych.
Zobacz więcej ...
Trochę kultury z lektury

Trochę kultury z lektury

Projekt zakładał przeprowadzenie 12 sesji zdjęciowych z udziałem młodzieży. Każde z nich miało pokazywać potęgę wyobraźni i konsekwentnie przedstawiać ucznia, do tego stopnia zaczytanego w lekturze szkolnej, że światy rzeczywisty i literacki mieszają się ze sobą.
Zobacz więcej ...

Mural historii

Projekt, w którym uczniowie ZSS Stare Juchy, oraz strażacy OSP z tereny gminy Stare Juchy poznali najbliższą historię swojej miejscowości poprzez pryzmat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zobacz więcej ...
Mural historii
Komis kultury, czyli jak zrozumieć moich rodziców

Komis kultury, czyli jak zrozumieć moich rodziców

Projekt nie tylko zgłębiał tajniki urządzeń z „tamtych czasów” takich jak magnetofon szpulowy, czy adapter, ale również zadawał ważne pytania o to czy ich rodzice będąc w ich wieku mieli takie same marzenia, potrzeby i możliwości.
Zobacz więcej ...

Straszny Film w Purdzie

Projekt skupiał się na pracy nad filmem w każdym jego aspekcie, od napisania scenariusza, charakteryzacji, pracy na planie filmowym jak i samym montażu. Efektem końcowym jest film- horror, który nie tylko straszy, ale i bawi.
Zobacz więcej
Straszny Film w Purdzie

Scenariusze lekcji

(w przygotowaniu)


Font Resize
Contrast