Festiwal Edukacji Kulturowej 2017 – „Wędrowna Akademia Kultury, czyli jak być w kulturze”

Podsumowanie działań Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w pobudzaniu lokalnej działalności kulturotwórczej w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”.

Przedmiotem spotkania było poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania, które stawia współczesność edukacji kulturowej. Rozumiemy ją szerzej niż tylko przygotowywanie do tworzenia i odbioru dzieł sztuki. Uznajemy za bardzo istotne tworzenie warunków – zwłaszcza dla ludzi młodych – do nabywania i rozwijania kompetencji kulturowych, czyli zdolności do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu społecznym.

W dyskusji uczestniczyli:

– Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
– Ryszard Michalski – Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.
– Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański);
oraz Hanna Błaszkowska (SP Gwiździny), Adrianna Walendziak (Wojewódzka Biblioteka Publiczna), Artur Urbański (Wiceprezydent Miasta Ełk), Wojciech Tański (Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli), Przemysław Wasilkowski (Stowarzyszenie „Tratwa”);

Dr Marcin Jewdokimow (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) przedstawił referat pt. „O różnicy pojęć kulturalne a kulturowe – co z tego wynika dla praktyk edukacyjnych”.

O doświadczeniach wynikających z realizacji projektów edukacji kulturowej opowiedzieli:
– Agata Grzegorczyk-Wosiek – Projekt „Każdy ma swoją bajkę” (Olsztyn)
– Agnieszka Reimus Knežević – „Zawirusowani teatrem” (Biskupiec)
– Paulina Kalinowska – „Trochę kultury z lektury”(Morąg)
– Danuta Jaroń „Opowieści łączą pokolenia” (Bażyny-Orneta)
– Radosław Nowacki „Mural historii” (Gorłówko)
– Kamila Guzewicz (Stowarzyszenie „Adelfi” Ełk) – Ełckie doświadczenia w aktywizacji
środowisk młodzieżowych”.

Organizatorzy:
– Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
– Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Festiwal odbył się w ramach programu „Wędrowna Akademia Kultury” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz samorządów Ełku, Olsztyna i Szczytna.

Partnerzy programu:
-Wojewódzka Biblioteka Publiczna,
-Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
-Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
-Stowarzyszenie „Tratwa”,
-Wspólnota Kulturowa „Borussia”.

Font Resize
Contrast