Autor projektu: Magdalena Karpicz

Partner: Katarzyna Rykojć, Joanna Wojciechowska

Współrealizator: Miejski Dom Kultury w Ornecie

Warmia jest terenem wieloetnicznym i wielokulturowym. Tym, co najbardziej wyróżnia sztukę ludową regionu jest rzeźba, kaflarstwo i tkactwo. Tkaniny warmińskie należą do typu nadbałtyckich „radziuszek” o bardzo charakterystycznym wzornictwie. Motywy zdobnicze pojawiające się na tkaninach to różnorodne kombinacje o których większość mieszkańców nie wie. Dlatego też skupimy się na wzorach, modzie z dawnych lat w odniesieniu do dzisiejszych czasów.

Celem projektu:
– rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu, kształtowanie postaw i szacunku dla dziedzictwa kulturalnego, rozbudzenie postaw badawczych,
– poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej regionu, przybliżenie tradycji i dziedzictwa Warmii jakim jest m.in. wzornictwo na tkaninach,
– znalezienie wspólnych pasji, którą może być nie tylko moda, ale również jej tworzenie, odwzorowywanie,
– budowanie bądź zacieśnianie relacji międzypokoleniowych podczas wspólnych działań
– zaszczepienie w młodych potrzeby kultywowania i odkrywania tajemnic regionu w którym żyją
-wzmacnianie szacunku dla doświadczenia osób starszych, zacieśnienie więzi międzypokoleniowej
– włączanie w działania osób mało aktywnych w kulturze – 30+
Założone cele będą realizowane poprzez:
1. Wspólne spotkanie z osobą, która posiada wiedzę o tym jak wyglądał strój warmiński, jakie były ozdoby, motywy, zdobienia. A także która zapozna uczestników ze stroną techniczną odwzorowywania i odzwierciedlania tradycyjnych wzorów warmińskich, w tym kształtów, kolorystyki.
2. Spotkani z profesjonalnym projektantem, który przybliży panujące trendy oraz pokaże techniki i zasady w projektowaniu.
3. Warsztaty szycia i ozdabiania ubrań – projektowanie i szycie pod okiem eksperta minimalistycznych ubrań z przygotowanych wcześniej przez uczestników wykrojów. Poprzez działania projektowe spróbujemy zaadoptować, przenieść motywy ludowe do współczesności przez przenoszenie własnych wzorów warmińskich na elementy ubrań.
4. Działania zakończy gala podsumowująca gdzie będzie można zobaczyć stroje na żywo – pokaz mody oraz wystawę fotograficzną z uczestnikami projektu.
Efektem działań będzie:
– uznanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego społeczność
– budowanie relacji międzypokoleniowej
– zmniejszenie dystansu międzypokoleniowego
– podniesienie poziomu komunikacji, informacji, wzajemnej wymiany doświadczeń
– wzmocnienie wiary we własne możliwości oraz skuteczności partnerskiego działania
– wzmocnienie poczucia współdecydowania
– wystawa sesji fotograficznej
– stroje z warmińskimi wzorami które zostaną wyeksponowane w „Mini Muzeum”

« z 6 »

 

Font Resize
Contrast