Projekt: „Didaskalia kulinarne”
Miejsce: Brąswałd, Izba Pamięci Ziętary Malewskiej, SP w Bukwałdzie
Autor: Joanna Żurek („Tratwa”)
Partner: Dorota Zaremba (SP Bukwałd)

Projekt „Didaskalia kulinarne” został skierowany do grupy kilkunastu dzieci w wieku 7-12 lat z dwóch wsi: Bukwałdu i Brąswałdu. Działania projektowe koncentrowały się na poszukiwaniu opowieści kulinarnych: dzieci wraz z realizatorami projektu prowadziły badania terenowe: odwiedzały starszych mieszkańców wsi i zbierały od nich opowieści dotyczące potraw jedzonych dawniej w regionie. Następnie, w procesie grupowej dyskusji, z każdej z opowieści dzieci wybierały najbardziej intrygujące je potrawy i z pomocą nauczycielki plastyki tworzyły ilustrujące je karty do Wielkiej Brąsławskiej Księgi Opowieści Kulinarnych.

Font Resize
Contrast