Projekt realizowany był w Zespole Szkół w Biskupcu. W tym roku skierowany był głównie do nauczycieli. Głównym celem było stworzenie w szkole miejsca spotkań młodzieży i nauczycieli, tzw. „świetlicy”, w której będą realizowane zajęcia wychowawcze na podstawie przygotowanego przez nauczycieli programu. Kolejnym elementem było zorganizowanie na terenie szkoły festiwalu EDUPASJE, podczas którego swoje pasje prezentowali nauczyciele i uczniowie.

Dyrekcja szkoły przekazała pomieszczenie na utworzenie miejsca spotkań, a nauczyciele podczas warsztatów wybrali obszar „podróże i Internet” jako blok tematyczny do pracy na godzinach wychowawczych. Ustalono, że w trakcie pracy nauczyciele skupią się na kompetencjach kluczowych takich jak samodzielność, decyzyjność, odpowiedzialność, planowanie i realizacja wycieczki szkolnej.

Odbyły się również warsztaty dla uczniów podczas których młodzi ludzie pracowali w zespołach nad tematyką godzin wychowawczych, która ich interesuje. Zaprojektowali i ustalili co jest im potrzebne w „świetlicy” oraz zaplanowali cały festiwal EDUPASJE. Podczas pracy młodzież zaprojektowała plakaty, ulotki, napisała wszystkie oficjalne pisma do dyrekcji szkoły, do poradni psychologiczno-pedagogicznej, do sponsorów, do burmistrza miasta (ponieważ wymyślili, że podczas festiwalu odbędzie się korowód ulicami miasta). Zajęli się również kolportażem plakatów i ulotek oraz pism.

 

Na początku do projektu zgłosiło się pięcioro nauczycieli wraz ze swoimi klasami, potem stopniowo przybywali nowi uczestnicy. Wszyscy uczestnicy mieli wpływ na to co dzieje się w projekcie, wykorzystano ich pomysły i zainteresowania. To uczestnicy ustalili tematy godzin wychowawczych, ustalili co im jest potrzebne do zorganizowania sobie sali. Młodzież sama ustaliła harmonogram prac przy festiwalu, zdefiniowała co jest im potrzebne i jak to załatwić od strony formalnej.

Festiwal odbył się 29 listopada 2018 r.

Font Resize
Contrast