Edukacja kulturowa w małych środowiskach”

Festiwal edukacyjny „KRESY I OBRZEŻA. Edukacja kulturowa w małych środowiskach” odbył się 15 października 2016 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.

W pierwszej części programu zaprezentowano projekty prowadzone na terenie Warmii i Mazur w ramach „Wędrownej Akademii Kultury”, będącej realizacją Programu „Bardzo Młoda Kultura”. Panele tematyczne prowadzone były przez dr Martę Skowrońską i dr Bogumiłę Mateję-Jaworską.

W drugim etapie tematem dyskusji były metody edukacji kulturowej skoncentrowanej na wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego małych miast i wsi. Podstawą do rozmowy były prezentacje działań edukacyjnych z całego kraju. Zaproszone zostały współpracujące ze Stowarzyszeniem „Tratwa” „Szkoły Tradycji” z Podlasia, Kurpiów, Warmii i Mazur i Mazowsza.

Omawiano prowadzone na Kurpiach działania edukacyjne, których efektem jest zainteresowanie młodzieży miejskiej praktykami archaicznej kultury oraz odnowienie przekazu kulturowego między dziadkami i wnukami.  Poruszono również historię niezwykłej szkoły tradycji we wsi Sędek w Górach Świętokrzyskich.

Organizatorem Festiwalu było Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Doświadczenia naszej instytucji w edukacji kulturowej na terenach Warmii i Mazur, gdzie ciągłość tradycji została zerwana ze względu na przesiedlenia, przedstawił Ryszard Michalski, kierownik Ośrodka Animacji Kultury Czynnej.

W dyskusji prowadzonej przez prof. dr hab. Marka Krajewskiego dominował zaś temat celów i sposobów nauki starej kultury. Udział wzięli w niej liderzy prezentowanych inicjatyw.

Spotkaniu towarzyszyły występy tradycyjnych muzyków i śpiewaków z Podlasia, Mazowsza, Kurpi oraz Warmii i Mazur.

 

Fot. Piotr Rynkiewicz

Font Resize
Contrast