Zespół pod kierunkiem dr. Filipa Schmidta z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznania przygotował dokument, zawierający cele badawcze i propozycje odpowiednich narzędzi.

Badania i ewaluacja to bardzo ważne elementy „Wędrownej Akademii Kultury”, projektu realizowanego przez CEiIK w ramach programu NCK „Bardzo Młoda Kultura”. Mimo tego, że Warmia i Mazury należą do najlepiej przebadanych pod względem kultury województw w Polsce, postanowiliśmy wykorzystać nasz projekt do pogłębionej analizy styku edukacji i kultury, relacji sieci społecznych i zwiększenia kompetencji edukatorów i animatorów. Co więcej, poprosiliśmy współpracujących z nami naukowców o ocenę skuteczności przyjętych przez nas rozwiązań i ich zgodności z celami całego programu BMK, a to w celu poprawy i udoskonalenia procedur w kolejnych latach trwania projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z tą koncepcją. Raporty będziemy oczywiście sukcesywnie publikować na naszej stronie.

Koncepcja badawcza.

Font Resize
Contrast