Szanowni Państwo,
z satysfakcją ogłaszamy nabór wniosków konkursowych do II edycji programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”.

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw.

Zgodnie z Regulaminem uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, W załączeniu przesyłamy dokumenty konkursowe. Preliminarz kosztów przesyłamy w pliku Excel.
Elektroniczną wersję wniosku i preliminarz kosztów wysyłacie Państwo na adres bmk@ceik.eu lub ceikoak@gmail.com do dnia 16.08.2019 r., do godz. 00:00 (w pliku WORD lub innym edytowalnym pliku).
Podpisaną deklarację wsparcia podmiotu prawnego należy zeskanować i przesłać wraz z elektroniczną wersją aplikacji.
Wersję papierową aplikacji wraz z preliminarzem kosztów należy wysłać na adres Centrum podany w regulaminie do 26.08.2019 r. ,liczy się data stempla pocztowego, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Centrum do godziny 14.00.

UWAGA !
Do aplikacji papierowej należy załączyć papierową deklarację wsparcia podmiotu prawnego.

Do pobrania:

Formularz aplikacyjny_2019
Regulamin konkursu
Kryteria oceny merytorycznej
Deklaracja wsparcia podmiotu prawnego
Preliminarz kosztów

 

Font Resize
Contrast