Celem konkursu jest propagowanie współdziałania pomiędzy sferą kultury i sferą edukacji w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej. Program zakłada realną, partnerską współpracę pomiędzy przedstawicielami kultury i oświaty/edukacji.

 

– Regulamin konkursu 2017

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Wędrowna Akademia Kultury 2017” Formularz aplikacyjny do I etapu konkursu

 

Terminy konkursu:

1) Projekty pierwszoroczne

Ogłoszenie konkursu: 18.05.2017r.

Przesłanie aplikacji konkursowej w I etapie konkursu: drogą elektroniczną do 01.06.2017r., godz. 23:59.

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu: 06.06.2017r.

Przesłanie aplikacji konkursowej w II etapie konkursu: drogą elektroniczną do 25.06.2017r., godz. 23:59.

Ogłoszenie wyników II etapu konkursu: 30.06.2017r.

Termin realizacji nagrodzonych projektów: do 10.11.2017r.

 

2) Projekty kontynuowane

Ogłoszenie konkursu: 12.04.2017r.

Warsztaty dla realizatorów i partnerów projektów: 26.04.2017r

Termin przesyłania aplikacji konkursowych: drogą elektroniczną – 08.05.2017r., godz. 12:00. Wersja papierowa

do 11.05.2017r.

Ogłoszenie wyników: 17.05.2017r.

Termin realizacji nagrodzonych projektów: do 10.11.2017r

 

 

Terminy warsztatów  dla uczestników konkursu „Wędrowna Akademia Kultury 2017”

1. 10.06.2017 – godz. 11:00 – 19:00 – Olsztyn

2. 12.06 i 14.06.2017 – godz. 17:00 – 21:00 – Olsztyn

3. 20-21.06.2017 – godz. 16:00 – 20:00 – Ełk

Brak udziału, w jednym z wyżej wskazanych terminów szkoleń, przez Uczestnika konkursu i jego partnera, których projekt przeszedł do drugiego etapu konkursu, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie przez danego Uczestnika konkursu. Wzięcie udziału w wyżej wymienionym cyklu szkoleniowym oznacza obecność w min. 75% zajęć.

 

Informacji na temat warsztatów i konkursu udziela Ośrodek Animacji Kultury Czynnej CEiIK, mailowo: bmk@ceik.eu  oraz osobiście w godzinach 10.00-14.00 w pokojach nr 18 i nr 44, w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (w tym czasie również telefonicznie – pod nr telefonu: 89 513 17 44 i 46 ).

Font Resize
Contrast