„KRESY I OBRZEŻA. Edukacja kulturowa w małych środowiskach”

Festiwal edukacyjny odbędzie się 15 października 2016 r.

Spotkanie łączyć będzie dwa nurty prezentacji i spotkań. Pierwszy to pokazy projektów prowadzonych na terenie Warmii i Mazur w ramach „Wędrownej Akademii Kultury”, będącej realizacją Programu „Bardzo Młoda Kultura”. Drugi nurt polega na podjęciu refleksji nad metodami edukacji kulturowej skoncentrowanej na wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego małych miast i wsi. Podstawą do rozmowy będą prezentacje działań edukacyjnych z terenu kraju podejmujące tę problematykę. Organizatorem tej części spotkania będzie Stowarzyszenie „Tratwa”, które zaprosi współpracujące z nią „Szkoły Tradycji” z Podlasia, Kurpiów, Warmii i Mazur i Mazowsza.

11.00 – 11.15 – otwarcie Festiwalu;
11.30 – 13.30 – prezentacja projektów warmińsko-mazurskich – sesja plakatowa i panele tematyczne prowadzone przez członków zespołu badawczego: dr Martę Skowrońską i dr Bogumiłę Mateję-Jaworską;
13.30 – 14.00 – przerwa kawowa;
14.00 – 16.30 – prezentacje poświęcone działaniom edukacyjnym w kręgu kultury wiejskiej;

* prezentacje działań z Podlasia realizowanych w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura” – prezentują Jagoda Konopko (Knyszyński Ośrodek Kultury) i Marcin Sekściński (Centrum Kultury Gminy Kolno);

* opowieści o tym, jak się uczyć starej nuty, o wyprawach do jej mistrzów i jak sprawić by nuta odżyła. O podlaskich kompaniach wołoczebnych i kajockich wiejskich klubach tańca – relacja z projektów edukacyjnych Knyszyńskiego Ośrodka Kultury, Stowarzyszenia „Tratwa” i ich przyjaciół. W spotkaniu uczestniczyć będą śpiewacy i muzycy z Podlasia i Mazowsza – prezentują Jadwiga Konopko, Maciej Żurek i Katarzyna Rosik;

* prezentacja Stowarzyszenia „Trójwiejska” z Gdańska – działającego na Kurpiach. W trakcie prezentacji, której będą towarzyszyć śpiewaczki ze wsi Bandysie, dowiemy się jak prowadzić działania edukacyjne, których efektem jest zainteresowanie młodzieży miejskiej praktykami archaicznej kultury oraz odnowienie przekazu kulturowego między dziadkami i wnukami – prezentują Katarzyna i Seweryn Huzarscy;

* jak młodych z miasta wsi uczyć – opowieść o niezwykłej szkole tradycji we wsi Sędek w Górach Świętokrzyskich – opowieść o działaniach warszawskiego Domu Tańca – prezentują Dorota Murzynowska i Marcin Żytomirski

* o edukacji kulturowej na terenach po-przesiedleńczych, gdzie ciągłość tradycji została
rozerwana – Praktyki edukacyjne Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych oraz Stowarzyszenia „Tratwa”- prezentuje Ryszard Michalski;

16.30 – 17.30 – przerwa obiadowa;
17.30 – 19.00 – dyskusja panelowa o tym po co i jak uczyć się starej kultury – z udziałem liderów
prezentowanych inicjatyw. Prowadzenie prof. dr hab. Marek Krajewski;
19.00 – kolacja;
19.30 – „Konwent Szkół Tradycji” – koncerty, muzykowanie, tańce tradycyjne z udziałem zaproszonych
artystów z Kurpi, Podlasia, Mazowsza oraz Warmii i Mazur.

Partnerzy projektu:
*Gmina Ełk,
*Gmina Olsztyn,
*Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie,
*Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
*Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
*Pałac Młodzieży w Olsztynie,
*Wspólnota Kulturowa Borussia,
*Stowarzyszenie „Tratwa”

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt pod nr telefonu – 89 513 17 44

Font Resize
Contrast