Autor projektu: Łukasz Kowalczuk

Partnerzy: Joanna Wojciechowska, Radosław Ignaciuk

Współrealizator: Miejski Dom Kultury w Ornecie

Informacje, które zostały pozyskane w trakcie wielu rozmów z mieszkańcami miasta, z przeprowadzonych ankiet oraz wykonanej diagnozy środowiska lokalnego, prawie w 100% wpłynęły na pomysł i kształt projektu. Projektem „Miasto moje a w nim…” chcemy ułatwić zdobycie nowych umiejętności technicznych i społecznych młodzieży poprzez stworzenie filmowej kroniki, ilustrującej najważniejsze miejsca, ludzi lub wydarzenia w miejscowości, w której żyją – Ornecie. Uczestnicy działań wcielą się w role reżyserów, scenarzystów, montażystów, aktorów tworząc pod kierunkiem doświadczonych instruktorów filmowy dokument o własnym świecie. Filmy, które powstaną w trakcie realizacji projektu, zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali finałowej oraz umieszczone w Internecie. Nasze działania pozwolą wyrównać szanse mieszkańców wsi i małych miast poprzez udział w warsztatach filmowych, tworzeniu własnych filmów za pomocą własnych telefonów komórkowych oraz możliwości rozwinięcia umiejętności posługiwania się sprzętem multimedialnym. Uczestnictwo w projekcie pozwoli osobom biorącym w nim udział zdobycie wiedzy i umiejętności z dziedziny techniki i realizacji filmowej, poznanie oprogramowania komputerowego, pozwoli stać im się aktywną częścią środowiska lokalnego oraz pozbyć się wiejskich i małomiasteczkowych kompleksów, pozwoli im nabrać pewności siebie, dowartościować się a przede wszystkim interesująco spędzić czas wolny.

Font Resize
Contrast