Projekt był skierowany do uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Szczytnie – dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w grupach 5-10 osobowych.  Ilość osób uzależniona będzie od aktualnych obostrzeń  związanych  z sytuacją epidemiczną w regionie. Rada Rodziców wraz z dyrektorką szkoły  – biorąc pod uwagę dotychczasową, długą izolację dzieci w domu – dostrzega ogromną potrzebę prowadzenia zajęć grupowych na terenie szkoły. W związku z tym preferencyjnym  miejscem realizacji projektu będzie obiekt szkoły. Jednak w wypadku zmiany obecnego reżimu epidemicznego projekt zostanie zrealizowany w sieci internetowej.

Dodatkową  grupą uczestników mogą być osoby spoza szkoły muzycznej, zainteresowane udziałem w zajęciach zadania.

Zakładamy, że uczestnicy zadania tworzyc będą grupę zróżnicowaną wiekowo i wywodzić się będą z mieszkańców powiatu szczycieńskiego.

Łączna liczba uczestników zajęć  to ok. 20 osób.

Autor projektu: Ewa Wasilewska

Współpracujący podmiot: Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA

 

Font Resize
Contrast