Muzyka ludowa – inne spojrzenie na edukację muzyczną

Autorzy projektu: Ewa Wasilewska, Iga Wasilewska
Miejsce: Szczytno
Czas: 1.05.2021 – 30.10.2021

Projekt zakładał realizację zajęć warsztatowych poświęconych praktykowaniu przejawów tradycji muzycznych, takich jak śpiew, taniec, gra na instrumentach, zespół i wspólne muzykowanie. Warsztaty te miały na celu również przybliżenie wiedzy na temat tradycji muzycznych oraz zbudowanie bazy muzycznej, składającej się z powstałych w ramach projektu lekcji wideo, nagrań i podkładów melodii wykonywanych przez kapelę ludową, autorskich opracowań nutowych melodii ludowych oraz bazy informacji i źródeł o muzyce tradycyjnej.
Projekt był skierowany do uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Szczytnie. W działaniach wzięło udział 22 dzieci w wieku 7-12 lat.
Powstała w ramach projektu strona internetowa jest bazą zawierającą materiały edukacyjne dla uczniów oraz nauczycieli, które poświęcone są tematyce muzyki ludowej. Jest to doskonała okazja dla uczniów do dalszego samodzielnego zgłębiania wiedzy o tradycjach i muzyce ludowej, między innymi regionu Warmii i Mazur. Opracowania nutowe wybranych melodii oraz baza informacji dostępna dla nauczycieli może stanowić źródło informacji i materiałów, możliwych do wykorzystania podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.
Strona internetowa projektu: https://edukacjaprzeztradycje.wordpress.com

Font Resize
Contrast