Celem projektu było nawiązanie współpracy między sektorem kultury i oświaty, poprzez poznanie historii regionu i losów mieszkańców gminy. Uczniowie mieli pozyskać informacji o ludziach starszych, tu mieszkających oraz poznać historię regionu. Ludzie młodsi w ten sposób nawiązali bliższe relacje z seniorami i docenili bagaż doświadczeń starszego pokolenia.

Do projektu zaangażowani zostali uczniowie dwóch klas IV oraz dwóch V w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie, w tym jedna IV klasa ze szkoły filialnej w Mostkowie, razem 61 uczniów.

Działania:
1) Organizacja warsztatów z nagrywania filmików, zmontowanie filmów na podstawie przeprowadzonych wywiadów.
2) Przeprowadzenie wywiadów
3) Omówienie filmików z wywiadami na lekcji języka polskiego
4) Napisanie listu (w ramach lekcji języka polskiego) przez uczniów do osób udzielających wywiadów
5) Warsztaty „Zasłyszane historie”
6) Przygotowanie wystawy rysunków o losach ludzi z wywiadów
7) Podsumowanie projektu w GOKu
8) Sporządzenie gazetki szkolnej

Autor projektu: Anna Czubkowska
Partner: Elżbieta Raginiak
miejsce realizacji Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, Szkoła Podstawowa w Łukcie

« z 2 »
Font Resize
Contrast