Jako samorządowa instytucja kultury od wielu lat szukamy odpowiedzi na pytania o szanse na zrównoważony i harmonijny rozwój naszego regionu i o przeszkody, które na tej drodze stoją. Wbrew pozorom, nie jest to tematyka biegunowo odległa od sfery kultury, którą powinniśmy się zajmować. Przeciwnie. Nie myślimy przecież o kulturze jako o bezładnym zbiorze pozycji budżetowych, eventów, rozliczeń i uczestników, ale jako o potężnej sile napędzającej rozwój społeczny i objawiającej się w przestrzeni indywidualnej wolności. Projektując zatem nasze działania, chętnie sprawdzamy nowe modele i nowe mechanizmy, szukamy oryginalnych, autorskich rozwiązań pomagających nam odnaleźć nowe, ukryte dotąd zasoby kulturowe. I na podstawie zdobytej tym sposobem wiedzy możemy dziś zaryzykować twierdzenie, że jedną z głównych barier w procesie społecznego rozwoju  Warmii i Mazur jest niski poziom kompetencji kulturowych  w wymiarze indywidualnym oraz niska zdolność do współpracy międzyinstytucjonalnej w sferze publicznej i niepublicznej.

Bazując zatem na tej tezie, przystąpiliśmy do realizacji projektu Wędrowna Akademia Kultury, który uzyskał dofinansowanie z programu Narodowego Centrum Kultury pt. Bardzo Młoda Kultura.

Czas projektu

Lata 2016—2018.

 

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu na lata 2016—2018 wynosi 1 076 500 zł, z tego dofinansowanie NCK wynosi 800 000 zł.

 

Cele projektu

 • W sferze badawczej chcemy zidentyfikować nieznane jeszcze zasoby kulturowe, odnaleźć i nazwać bariery i przeszkody w edukacji kulturowej, określić kierunki polityk kulturalnych i edukacyjnych i zaproponować narzędzia ewaluacyjne i animacyjne.
 • W sferze kapitału społecznego szukamy mechanizmów i form współpracy międzysektorowej, próbując zmniejszyć podziały między szkołami a NGO-sami i instytucjami oraz animatorami kultury. Chcemy zainicjować proces tworzenia  interdyscyplinarnego systemu edukacji kulturowej na Warmii i Mazurach, rozwijać organizacyjne i merytoryczne podstawy współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji oraz stworzyć organizacyjne i finansowe platformy współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową w regionie. Dążymy do powstania licznych sieci współpracy, angażujących szkoły, stowarzyszenia, instytucje kulturalne i artystyczne.
 • W sferze upowszechniania zbudujemy bazę dobrych praktyk, zawierającą opisy projektów realizowanych w ramach Akademii oraz zaprezentujemy je podczas festynów edukacyjnych.
 • W sferze programowej chcemy doświadczenia z projektu wykorzystać w budowanym przez nas Programie Rozwoju Kultury na Warmii i Mazurach.
 • W sferze animacyjnej chcemy zbudować modele działania na rzecz edukacji kulturowej, zróżnicowane w zależności od zasobów, położenia i uczestników.

Struktura projektu

 • część badawcza – realizowana przez zespół socjologów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • część warsztatowa – adresowana do osób wybranych przez Radę Partnerów z nadesłanych zgłoszeń
 • część konkursowa – dotyczy projektów przygotowanych przez uczestników warsztatów, które otrzymają nasze dofinansowanie zgodnie z Regulaminem
 • część ewaluacyjna – zorientowana na badanie poszczególnych projektów grantowych oraz jakości i skuteczności zarządzania projektem Wędrowna Akademia Kultury

Formy działania:

 • konkursy grantowe
 • warsztaty
 • fora i targi edukacyjne
 • portal internetowy

Rada Partnerów

Do projektu zaprosiliśmy doświadczonych przyjaciół, z którymi wspólnie będziemy zarządzać całym procesem w ramach Rady Partnerów.

Font Resize
Contrast