Autor projektu:
Katarzyna Polonis-Krysiak

Partner:
Izabela Polonis

Współrealizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach

Cele projektu:

• poznanie kultury mazurskiej poprzez zwiedzanie Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie oraz uczestnictwo w warsztatach: wzornictwa mazurskiego, hortiterapii – zioła mazurskie, kulinarnych spotkaniach z kuchnią mazurską, warsztatach szycia strojów mazurskich – efekt: poszerzenie wiedzy o zwyczajach mazurskich,w tym zwyczajach związanych z nadejściem jesieni;
• aktywizacja dzieci, młodzieży i osób starszych poprzez podejmowanie różnych form współdziałania (spotkanie z gospodyniami z KGW Kozłowo, koncert dla mieszkańców) – efekt: integracja międzypokoleniowa;
• odkrycie swoich mocnych stron, zainteresowań, pasji poprzez udział w warsztatach – efekt: wzmocnienie poczucia własnej wartości;
• ukazanie ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez zaproponowanie udziału w projekcie – efekt: wzbogacenie oferty atrakcyjnego spędzania czasu w małej miejscowości;
• pobudzanie kreatywności poprzez samodzielną pracę nad tworzeniem prac plastycznych, kompozycji kwiatowych, przyrządzaniem i dekorowaniem potraw, organizacją koncertu dla mieszkańców – efekt: wiara w osągnięcie sukcesu dzięki własnej pracy;
• zainicjowanie cyklicznych zajęć na świetlicy wiejskiej w Kozłowie dla dzieci i młodzieży po zakończeniu projektu poprzez dyskusję z odbiorcami projektu nad ich oczekiwaniami – efekt: uzyskanie informacji o atrakcyjności działań w projekcie;
• podjęcie współpracy z instytucjami proponującymi atrakcyjne formy zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez poszukiwania i kontakt z takimi instytucjami prowadzonymi przez uczestnika i partnera konkursu – efekt: uzyskanie oferty konkretnych zajęć.
• Umożliwienie dzieciom i młodzieży z małej miejscowości dostępu do instytucji kultury poprzez zwiedzanie muzeum, izby regionalnej,uczestnictwo w projekcji filmu w kinie – efekt: zwiększenie dostępu do kultury osobom, które rzadko mają możliwość osobistego w nich uczestnictwa.

« z 3 »
Font Resize
Contrast