Ciężki czas warsztatów za nami. Pracowaliśmy długo, uczciwie i do zmęczenia mózgów. Ale było warto, bo uczyliśmy się wiele od siebie nawzajem.

Wszystkim uczestnikom warsztatów raz jeszcze dziękujemy za udział i gratulujemy świetnych pomysłów. A teraz, do 20 czerwca 2016 roku, czekamy na przemyślane, nowatorskie i dopieszczone wnioski. Z tych propozycji 28 czerwca Komisja Ekspertów wybierze projekty, które zakwalifikują się do dofinansowania.

Składane propozycje projektów można konsultować:

– telefonicznie, 89 513 17 46 oraz 44 w godzinach 10-14;

– osobiście, po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny konsultacji;

– mailowo, na adres: bmk@ceik.eu .

Przypominamy, że wypełniony i podpisany załącznik nr 2 można składać do 20 czerwca do godz. 15:00. Załącznik nr 2 prosimy przesłać w postaci papierowej i elektronicznej .doc.

Papierową wersję prosimy kierować na adres: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn, z dopiskiem WAK.

Elektroniczną wersję w postaci .doc, prosimy przesłać na adres: bmk@ceik.eu

 

Jednym z elementów warsztatów było wskazanie kryteriów oceny projektów dla Komisji Konkursowej. Oto co nam wyszło:

Kryteria wskazane przez grupę wnioskodawców  z terenu województwa:

 1. Zaangażowanie uczestników w proces tworzenia projektu – 20 pkt.
 2. Wolna licencja (popularyzacja, dostępność dla innych) – 20 pkt.
 3. Możliwość kontynuacji projektu – 11 pkt.
 4. Innowacyjność – 11 pkt.
 5. Jasna określone cele i rezultaty – 10 pkt.
 6. Systematyczność – 9 pkt.
 7. Przejrzystość i spójność projektu – 7 pkt.
 8. Wykorzystanie potencjału uczestników, do których kierujemy projekt – 8 pkt.
 9.  Spowoduje trwałe, wielowymiarowe relacje między partnerami, realizatorami i odbiorcami projektu – 6 pkt.
 10. Adekwatność merytoryczna (edukacja kulturowa) – 5 pkt.

 

Kryteria wskazane przez grupę „olsztyńską”:

 1. Możliwość wpływu uczestników na proces realizacji projektu – 13 pkt.
 2. Wzbogacenie kompetencji uczestników – 13 pkt.
 3. Projekt łączy różne środowiska  – 9 pkt.
 4. Projekt pobudza i rozwija kreatywność uczestników 7 głosów.
 5.  Trwałość efektów      – 7 głosów.
 6. Alternatywa dla tradycyjnej edukacji 7
 7. Otwartość na inne inicjatywy – 6
 8. Projekt zakłada czynne uczestnictwo wszystkich biorących udział 4
 9. Adekwatność projektu do rozpoznanych potrzeb – 3

 

Kryteria wskazane przez grupę ełcką (dwie grypy robocze, kryteria uporządkowane według ich znaczenia)

 1. Możliwość kontynuacji projektu.
 2. Jakość współpracy partnerów.
 3. Czy odpowiada na potrzeby środowiska, do którego jest skierowany.
 4. Otwartość na kreatywność i potrzeby odbiorców.
 5. Co zyska odbiorca (środowisko).
 6. Oryginalność – innowacyjność.
 7. Przestrzeń realizacji projektu ( zasięg terytorialny i społeczny).

 

 1. Szanse na kontynuowanie działań po zakończeniu projektu.
 2. Zaangażowanie społeczności lokalnej.
 3. Wzajemne uczenie się – wymiana doświadczeń i wiedzy.
 4. Współpraca partnerska (pozyskiwanie nowych partnerów).
 5. Wkład własny.
 6. Tworzenie nowych przestrzeni kulturowych.

Na tej podstawie ostateczne kryteria oceny ustalone zostaną przez Radę Partnerów projektu. 

Font Resize
Contrast