Projekt: „Rozsmakuj się w Warmii i Mazurach”

Miejsce: Olsztyn Autor: Ewa Mieszczyńska (nauczycielka historii w XI Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie), Maciej Urbaniak (germanista w XI LO w Olsztynie)

Partnerzy: Ewelina Figurska (Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska” w Kamionce w ramach Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA), prof. Izabela Lewandowska (regionalistka z UWM) i Edward Cyfus (Warmiak, pisarz, gawędziarz warmiński)

Pomysł na projekt „Rozsmakuj się w Warmii i Mazurach” powstał jako odpowiedź na zauważone przez nauczycieli XI LO w Olsztynie zjawisko braku więzi z regionem wśród młodzieży. Z nieformalnych rozmów wynikało, że uczniowie rzadko podczas wakacji odwiedzają historyczno-turystyczne miejsca w swoim województwie, niewielu było też świadomych istnienia lokalnej gwary. Spostrzeżenia te potwierdziła ankieta, którą pedagodzy przeprowadzili wśród swoich uczniów – aż 95% z nich nie czuło się związanych ze swoją „małą ojczyzną”, a ponad połowa planowała w przyszłości szukać pracy w innych częściach Polski lub za granicą.

Dużą zaletą projektu było odpowiednie zaplanowanie go: wyjście od diagnozy i wykorzystanie swoich doświadczeń pedagogicznych po to, by proponowane działania stały się jak najbardziej atrakcyjne dla młodych. Para nauczycieli przygotowujących projekt słowem-kluczem uczyniła zatem „smakowanie” regionu, rozpoczynając od wątków kulinarnych i przemycając nieco elementów edukacyjnych (historycznych, językoznawczych, związanych z tradycjami regionu). Podstawowym celem było tutaj sprawienie by – jak piszą we wniosku – „trafić przez żołądek do serca młodego Warmiaka”. Kolejną zaletą projektu była dobra więź ze współczesnymi młodymi ludźmi i świadomość, że projekt musi przybrać formę warsztatów, zachęcających do aktywności.

Font Resize
Contrast