Spotkania z artystami

Autorka projektu: Ita Haręza
Miejsce: Reszel
Czas: 10.08.2021 – 10.11.2021

Projekt “spotkania z artystami” miał na celu oswojenie tematu sztuki i artyzmu, zachęcenie uczestników do podejmowania twórczych działań, poprzez dotarcie do miejsc i ludzi na co dzień niedostępnych. Zmiana sposobu postrzegania rzeczywistości, popularyzacja niestandardowych postaw – wzmocnienie akceptacji dla odmienności, budowanie relacji między ludźmi opartej na wspólnym przeżywaniu i działaniu, otwarciu na nowe możliwości, realizacji własnego ukrytego potencjału. Projekt stworzył szansę na wzajemne poznanie i upowszechnienie lokalnych zjawisk kulturalnych i artystycznych oraz aktywizację mieszkańców Reszla w obszarze szeroko rozumianej sztuki. W ramach projektu odbył się cykl spotkań z artystami w przestrzeni ich własnych pracowni artystycznych, poznanie twórców i ich warsztatów, wypróbowanie metod twórczych. Projekt zakładał także spotkanie organizacyjne i spotkania warsztatowe dotyczące organizowania samej wystawy (podsumowującej spotkania z artystami) oraz wernisaż.

Spotkania z artystami, polegały na demonstracji warsztatu, połączonej z możliwością czynnego udziału uczestników w procesie twórczym w czasie warsztatu prowadzonego przez artystę – adekwatnego do dziedziny, którą się zajmuje. Uczestnicy przeprowadzili z artystami mini wywiady, do których pytania przygotowane zostały z wyprzedzeniem. Artyści potraktowali dzieci uczestniczące w projekcie w sposób wyjątkowo gościnny i serdeczny co dało szansę na swobodną wymianę myśli i miłe, wręcz domowe relacje. Podczas warsztatów powstały następujące realizacje plastyczne: obrazy akrylowe na płótnie namalowane w plenerze pod kierunkiem Łukasza Zedlewskiego, prace graficzne w technice drzeworytu, odbite na papierze, w formacie 20 x 20 cm., wykonane pod kierunkiem Jolanty Rejs i rzeźby z plasteliny – portrety Chopina, pod kierunkiem Macieja Marschalla.

Efektem projektu “Spotkania z artystami” było zorganizowanie przez uczestników wspólnej wystawy w Galerii Ity Haręzy w Reszlu, obejmującej prace powstałe w czasie warsztatów i dzieła artystów prowadzących zajęcia. W projekcie uczestniczyło 10 młodych osób.

Font Resize
Contrast