Spotkania z myślą dojrzałą

Autorka: Katarzyna Ossowska
Miejsce: Dywity
Czas realizacji: 20.07 – 30.10.2020

Projekt „Spotkania z myślą dojrzałą” zakładał dwumiesięczny cykl cotygodniowych spotkań dyskusyjno-warsztatowych dla seniorów (osób 50+) dotyczących różnych zagadnień filozoficznych. W ramach projektu specjaliści z zakresu filozofii – pracownicy naukowi Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (który był partnerem projektu) ¬– poprowadzili wykłady, warsztaty i spotkania dyskusyjne dotykające ważnych i najbardziej aktualnych problemów filozoficznych. We wrześniu i październiku 2020r. odbyło się 7 dwugodzinnych spotkań wykładowo-warsztatowych oraz spotkanie podsumowujące projekt połączone z ewaluacją. Każde spotkanie było prowadzone przez inną osobę i dotyczyło innego zagadnienia filozoficznego. Tematyka spotkań – 1) prawda, 2) miłość, 3) rozumienie, 4) cnota, 5) transhumanizm, 6) wola, 7) czas. Spotkania były podzielone na dwie części: wykładową, w której prowadzący przedstawiał problem oraz dyskusyjną, w której uczestnicy włączali się do wspólnej rozmowy. Część prowadzących przygotowała prezentacje multimedialne na dany temat.
Projekt miał na celu przede wszystkim zapoznanie uczestników z ciekawymi zagadnieniami filozoficznymi, wzmocnić świadomość i umiejętności krytycznego oraz racjonalnego myślenia, doskonalenie w dyskutowaniu i przedstawianiu argumentów, a także pokazanie, że filozofia i filozofowanie to naturalny element codziennego życia, a zarazem przydatne i praktyczne narzędzie w rozwiązywaniu problemów codzienności. Planowane działania miały także być przestrzenią do spotkania w kameralnym, przyjaznym gronie i wymiany poglądów w miłej atmosferze. Efektem projektu jest podniesienie filozoficznej świadomości uczestników, poszerzenie horyzontów myślowych, ale także integracja.

Projekt był skierowany do seniorów (wiek uczestników 55-80 lat). W działaniach uczestniczyło łącznie 20 osób. Zrealizowano 7 spotkań warsztatowych.
Partnerem wspierającym był GOK w Dywitach, a sferę edukacji reprezentował Instytut Filozofii UWM.

« z 2 »
Font Resize
Contrast