Wzór sprawozdania z realizacji projektów w ramach programu Wędrowna Akademia Kultury

Prosimy o wysłanie wersji elektronicznej na adres bmk@ceik.eu oraz papierowej, podpisanej przez osoby podpisujące umowy o współorganizacji i umowy o współpracy.

Sprawozdanie merytoryczne powinno być przesłane z formularzem rozliczeniowym zawierającym zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wysokość poniesionych wydatków w projekcie oraz pełną dokumentację przebiegu projektu (m.in: foto, video, audio, listy uczestników, materiały prasowe oraz inne powstałe zapisy, produkty i materiały powstałe w trakcie realizacji projektu).

 

Pobierz formularz rozliczeniowy (xls)

Pobierz sprawozdanie (doc)

Font Resize
Contrast