Zasadniczym celem projektu było umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania dawnej kultury i historii regionu. Projekt polegał na zorganizowaniu spotkań autorskich oraz warsztatów teatralnych, muzycznych i scenograficznych, których efektem było wystawienie spektaklu z udziałem uczestników warsztatów.

W czasie warsztatów oraz spotkań autorskich dzieci poznawały nie tylko techniki teatralne, pisarskie, czy muzyczne, ale też ich odniesienie do kultury, historii regionu. Poprzez przygotowywanie, czy późniejszy odbiór spektaklu oraz spotkania autorskie, dzieci miały szansę na zetknięcie z literaturą i kulturą Warmii i Mazur.

Font Resize
Contrast