Autor projektu – Maciej Janicki

Patner – Wiesława Zielińska

Współrealizator – Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w Olsztynie

W projekcie weźmie udział młodzież licealna w wieku 17-18 lat. W projekcie będzie brało udział około 7 uczniów I LO w Olsztynie, które wcześniej zadeklarowały chęć udziału w projekcie. Dzięki dotychczasowej owocnej współpracy ze szkołą mam możliwość prowadzić warsztaty video-vlogowe. Mam już zapewnioną chęć współpracy ze strony dyrektor Jolanty Skrzypczyńskiej oraz nauczyciela Pani Wiesławy Zielińskiej, która pomoże mi organizować pracę w szkole, współpracę z uczniami, zorganizuje grupę, którą ciekawi tematyka filmowa.

Po spotkaniach z młodzieżą i wysłuchaniu ich pomysłów, uwzględniając ich sugestię, zrealizujemy trzy vlogi filmowe opisujące świat uczniów ich oczami.
VLOG: JA będzie filmem o uczniach bądź uczniu, przybliżającym ich sylwetki, ich indywidualne zainteresowania.
VLOG: SZKOŁA będzie filmem ukazującym szkołę, widzianą oczami uczniów na co dzień.
VLOG: MIEJSCE będzie filmem o wyjątkowym miejscu, ważnym dla uczestników warsztatów.

Vlog czyli krótki film rodzaj internetowego dziennika – bloga, który posługuje się treściami wideo. Są to zazwyczaj krótkie filmy o określonej tematyce, spełniające funkcję edukacyjną, informacyjną bądź rozrywkową. Dzięki tej formie uczniowie łatwiej będą w stanie zmierzyć się z podjętymi przez nich zagadnieniami Ponieważ vlog w swoim założeniu jest formą bardzo otwartą, będzie możliwa autorska interpretacja, zarówno w formie jak i treści tematu, wybranego przez uczniów.
Chciałbym aby uczestnicy używali swoich telefonów do nagrywania vlogów. Mają one być naturalne i autentyczne i jak najbardziej autorskie.
Realizacja projekt przyniesie dużo efektów dla jego uczestników oraz szkoły. Dzięki umieszczeniu filmów na kanale YouTube szkoły możliwa będzie interakcja z odbiorcami. Młodzież będzie mogła kontynuować rozwój kanału poprzez umieszczanie na nim kolejnych filmów na inne interesujące ich zagadnienia i tematy. Możliwa interakcja na kanale YouTube umożliwia potencjalną współpracę z innymi szkołami bądź odbiorcami filmów, z którymi mogą w przyszłości tworzyć wspólnie filmy. Dzięki temu projekt może być kontynuowany w następnych latach

« z 2 »
Font Resize
Contrast