Autor: Maciej Szadziewski

Miejsce: Świetlice Wiejskie gminy Orneta: Dąbrówka, Wojciechowo, Opin, Karbowo, Wola Lipecka, Henrykowo.

Czas realizacji projektu: 1.08.2020 do 30.10.2020

W sprawozdaniu czytamy:

Nasz projekt polegał na zaangażowaniu lokalnej społeczności, na wypracowaniu współpracy i relacji między poszczególnymi uczestnikami, w tym również na pogłębieniu relacji wielopokoleniowych. Starsi uczyli młodszych, młodsi starszych, wzajemnie przekazywali sobie wiedzę, którą nabyli w czasie zeszłorocznego projektu. Podczas proponowanych działań związanych z wykorzystaniem zasobów jakie nas otaczają, mam tu na myśli zioła, nawiązały się relacje nie tylko rodzinne, ale również między mieszkańcami poszczególnych wsi.  Pomimo sytuacji związanej z pandemią, przygotowania do projektu odbyły się bez większych problemów. Wspieraliśmy się wzajemnie.  Obecna sytuacja zmusiła nas do ograniczeń, ale mimo tego byliśmy w stanie się zmobilizować. Nie było aż tylu uczestników jak zakładaliśmy na początku, jednak udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania. Podczas spotkań i warsztatów uczestnicy nie tylko mogli się zrelaksować  czy oderwać od codziennych obowiązków, ale również uwolnić swój skrywany potencjał. Każdy z nas stał się artystą. Miło   było patrzeć jak mieszkańcy chętnie sięgali po glinę i dłuto, a najbardziej na ich uśmiech, gdy powstawało coś z ich rąk, coś niepowtarzalnego i nie do podrobienia. Ważne podczas działań była wspólna praca I integracja, dzielenie się doświadczeniami. Dzięki realizacji poszczególnych działań to współpraca między uczestnikami i świetlicami była bardzo zauważalna.

W projekcie wzięły wszystkie grupy wiekowe mieszkańców gminy Orneta, w tym rodziny wielopokoleniowe ( dzieci od 6 roku życia, młodzież, dorośli, seniorzy ). Działania nie różniły się od pierwotnych założeń. Mieszkańcy bardzo chętnie brali udział w spotkaniach i warsztatach. Najmłodsi mobilizowali swoich rodziców i dziadków. To właśnie oni byli naszym motorem napędowym i wspierali nasze działania. W warsztatach motania lalek pachnących ziołami we wsi Sąpy „Ziołowy Dzbanek wzięło udział 40 osób ( dzieci od 6 roku życia, dorośli , seniorzy). Podczas spotkań i warsztatów w Świetlicach Wiejskich brało udział minimum 10 osób (dzieci od 3 roku życia, młodzież, dorośli, seniorzy, razem około 90 osób).”

Działania w projekcie polegały m.in. na założeniu ziołowego ogródka, pogadankach z mieszkańcami wsi na temat uprawy ziół, warsztatach motania lalek pachnących ziołami, a także warsztatach ceramicznych z gliny  oraz warsztatach z linorytu z wykorzystaniem motywów roślinnych.

W projekcie wzięło kilkadziesiąt osób ze wszystkich grup wiekowych.

 

 

 

 

Font Resize
Contrast