Autor projektu – Joanna Mieszczyńska

Partnerzy – Ewa Mieszczyńska – partner główny, Alicja Zęgota, Ewa i Waldemar Nisiewicz

Współrealizator – Stowarzyszenie Edukacyjne Młodzież Przyszłością Regionu

Projekt skierowany jest do grupy dzieci, czwartoklasistów – są to uczniowie jednej z olsztyńskich szkół podstawowych, którzy rozpoczynają nowy etap w edukacji (klasy 4-8 szkoły podstawowej). Docelowo grupa uczniów liczyć będzie ok. 30 osób, poszerzona zostanie o 2-4 licealistów (XI LO w Olsztynie), którzy uczestniczyć będą w projekcie w roli wolontariuszy. Projekt kieruję do grupy dziewięciolatków, którzy w nowym zespole szkolnym, w nowej szkole rozpoczynają edukację, którą jako nauczyciel i ambasador chcę wzbogacić o działania projektowe, społeczne, regionalne. To grupa uczniów, z którą będę w różnorodnych działaniach współpracować przez najbliższe kilka lat. Część z uczestników brała udział w innych realizowanych przeze mnie projektach, a z częścią dzieci współpracowałam od 3. roku życia, organizując społecznie warsztaty w zaprzyjaźnionym przedszkolu. Tym razem chcę zaprosić do poznawania nie tylko Olsztyna, ale i regionu cały zespół klasowy (lub chętnych uczniów z klas czwartych szkoły podstawowej). Grupa docelowa to dzieci, które realizowały przez dwa lata także liczne działania w ramach projektu „Na szlaku Jakubowym”, poznając ideę pielgrzymowania i pieszego wędrowania. Jedno z miejsc wybranych do projektu (Reszel), obok Olsztyna, znajduje się na tym szlaku.

Główne cele projektu to:
– przybliżenie lokalnych tradycji, historii i dorobku kulturalnego Warmii i Mazur
– pogłębienie wiedzy o regionie, jego specyfice historyczno-kulturowej, przyrodniczej
– spotkanie z interesującymi ludźmi wykonującymi artystyczne zawody, poznanie tajników ich zawodów (malarka, rzeźbiarz)
– poznanie nowych miejsc na mapie Warmii i Mazur – atrakcyjnych poprzez swoją ofertę edukacyjną, położenie przyrodnicze, ideę funkcjonowania
– poznanie nowoczesnej sztuki, zasad jej tworzenia i odczytywania (na poziomie dostosowanym do możliwości odbiorczych uczestników)
– motywowanie i zachęcanie uczestników do poznawania nowych przestrzeni twórczych, swoich możliwości kreowania świata
– poznanie właściwości leczniczych regionalnych ziół i kwiatów oraz zdobycie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktycznym działaniu
– kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą
– rozbudzanie ciekawości, kreatywności artystycznej, edukacyjnej
– integrowanie zespołu poprzez wspólne działania
– poznanie metod tworzenia form abstrakcyjnych przy wykorzystaniu środków malarskich, rysunkowych, wycinanek
– rozbudzanie kreatywnego myślenia i spontanicznego, plastycznego wyrażania swoich emocji, pomysłów poprzez umowne, abstrakcyjne znaki

« z 4 »
Font Resize
Contrast