Projekt: Zaproście mnie do stołu
Miejsce: Olsztyn
Autor: Przemysław Wasilkowski (Studium aktorskie im. A. Sewruka w Olsztynie)
Partner: Monika Suska-Kuźmicka (Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego)

Zaproście mnie do stołu” to projekt, który w swoich założeniach wpisywał się w nurt edukacji wielokulturowej, starając się poprzez zorganizowanie dwóch wieczorów artystyczno-dyskusyjnych przybliżyć odbiorcom – przede wszystkim młodzieży akademickiej – kulturę islamu. Tematyka projektu wydaje się być bardzo aktualna, biorąc pod uwagę kryzys uchodźczy i pojawiające się w Polsce przypadki zachowań rasistowskich i ksenofobicznych.

W trakcie prób „grupy roboczej” dyskutowano i przygotowywano czytanie performatywne opowiastek z książki Jean Claude Carriere „Krąg łgarzy. Powiastki filozoficzne z całego świata”, co zaproponował autor projektu. Zadbano także o odpowiednią atmosferę podczas obydwu spotkań: przedmioty (poduchy) i specjały kuchni arabskiej, a także odpowiednią oprawę zmysłową (zarówno oświetlenie, jak i zapachy kojarzące się z nastrojem towarzyszącym opowiadaniu baśni arabskich). Podczas pierwszego wieczoru pojawiło się około 20 młodych osób (głównie znajomych występujących studentów), które oprócz wysłuchania części artystycznej chętnie uczestniczyły w dyskusji. Drugie spotkanie zgromadziło nieco szersze (około 30 osób) i starsze grono odbiorców.

Font Resize
Contrast