Cele badawcze:

Bardzo ważną częścią projektu Wędrowna Akademia Kultury są badania naukowe, które prowadzone będą przez cały czas trwania projektu. Ich główne cele to:

  •  rozpoznanie sektora edukacji i kultury w województwie
  • poznanie i rozwój sieci społecznych, w których uczestniczą przedstawicieli sektora edukacji i kultury oraz uczestnicy prowadzonych przez nich działań
  • zwiększenie wiedzy i kompetencji edukatorów i uczestników ich działań
  • ewaluacja celów oraz procedury i efektów regrantingu
Poznaj koncepcję badawczą.

Zespół badawczy:

Bogumiła Mateja-Jaworska – badaczka społeczna, adiunkt w Zakładzie Badań Kultury Materialnej i Wizualnej Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu. Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej (2005/2006 oraz 2006/2007), Fundacji UAM (2011), laureatka nagrody KRRiT im. P. Stępki dla najlepszej pracy doktorskiej z dziedziny mediów (2014). Autorka licznych wystąpień na konferencjach polskich i międzynarodowych oraz kilkunastu artykułów naukowych poświęconych głównie mediom, technologii, kulturze i codzienności. Kierownik i członek zespołów badawczych w około 40 projektach finansowanych ze środków instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz firm komercyjnych.

W ostatnich latach realizowała projekty dotyczące kultury dla Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Malta o charakterze eksploracyjnym, a także ewaluacyjnym. Realizując je sięgała do tradycyjnych socjologicznych metod i technik badawczych – m.in. do analizy danych zastanych, badań sondażowych, wywiadów pogłębionych i zogniskowanych wywiadów grupowych („Opracowanie metodologii oraz przeprowadzenie badań ewaluacyjnych II i II edycji programu Dom Kultury+: DK+ Edukacja Artystyczna (2012) oraz DK+ Inicjatywy Lokalne (2013)” [2014]), a także mniej standardowych. Do tych ostatnich zaliczyć można projekty badawcze wykorzystujące techniki wizualne – wykorzystywanie filmu socjologicznego („Obecność Festiwalu Malta w mieście” [2010]; „Tworzenie kultury – badanie uczestnictwa w kulturze” [2011], „Ocena wybranych aspektów programu Dom Kultury+. Inicjatywy lokalne 2015” [2015]), a także badania etnograficzne (projekt „Młodzi i teatr: szanse i bariery na przykładzie Wielkopolski” [2012]).

 

Filip Schmidt – doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Członek i współzałożyciel sieci obserwatoriów edukacji kulturowej i artystycznej przy Unesco (European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education linked to UNESCO) powołanej w 2015 roku w Berlinie. Zajmuje się też badaniami życia codziennego, praktyk mieszkaniowych i form związków intymnych. Jest współtwórcą powstającego od września 2014 Archiwum Badań nad Życiem Codziennym. Stypendysta DAAD w 2009 i Fundacji UAM w 2010 roku, laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie w 2013 roku i nagrody Polskiego Towarzystwa Socjologicznego za prace magisterskie w 2007 roku.W latach 20112015 współautor i współwykonawca szeregu projektów badawczych dotyczących animacji i edukacji kulturalnej w przedsięwzięciach badawczych oraz programach grantowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego („Edukacja kulturalna” i „Obserwatorium kultury”), takich jak: Centrum Praktyk Edukacyjnych (projekt Centrum Kultury Zamek w Poznaniu); Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce (projekt Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie), Badania nad procesem wprowadzania nowej podstawy programowej w zakresie plastyki i muzyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (projekt własny MKiDN); Młodzi i teatr: szanse i bariery na przykładzie Wielkopolski (projekt Fundacji Malta i Fundacji Międzymiastowa w Poznaniu).

 

Marta Skowrońska – doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii UAM. Autorka artykułów na temat mieszkania i kultury materialnej oraz książek „Drugie życie przedmiotów. Second hand jako zjawisko społeczne” i „Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort”. Jedna z kuratorek wystawy „Dom. Osiedle. Mieszkanie”, opartej na wynikach badań architektów i socjologów dotyczących przestrzeni polskich osiedli mieszkaniowych różnych epok. Interesuje się socjologicznymi badaniami życia codziennego, zwłaszcza praktyk mieszkaniowych i relacjami człowieka z jego materialnym otoczeniem. Miłośniczka badań jakościowych, chętnie pracuje „w terenie”. Jako członkini Zespołu Latających Socjologów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę współpracuje z lokalnymi liderami i organizacjami kultury, organizując warsztaty i szkolenia.

 

Font Resize
Contrast