Artystyczne podróże przedszkolaków po Ełku

Partnerami w tym projekcie były ełckie instytucje: Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku, Ełckie Centrum Kultury, Miejskie Przedszkole ,,Bajka” w Ełku.

Głównym celem projektu było zintegrowanie dzieci z osobami starszymi podczas wspólnych spotkań z kulturą oraz rozwijanie inwencji twórczej dzieci i osób starszych podczas spotkań z poetką (jej poezją) oraz osobami reprezentującymi różne sfery kultury (aktor, muzyk, wokalista, tancerz, plastyk, malarz). Zamysłem projektu była organizacja 6 spotkań dzieci w wieku przedszkolnym i studentek Ełckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z ełcką poetką Krystyną Kurkowską. Podczas spotkań uczestnicy zapoznawali się z wierszami autorstwa poetki (wiersze były ściśle związane tematycznie z artystą, którego dotyczyło spotkanie). Następnie uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez artystę reprezentującego sferę kultury (np. tancerz, malarz). Dokumentacja fotograficzna spotkań (m.in. wytworów powstałych podczas warsztatów, np. form plastycznych, tańca) oraz teksty wierszy zostały wykorzystane do stworzenia fotoksiążki podsumowującej projekt.
Pierwsza część realizacji projektu obejmowała zaplanowanie przebiegu spotkań, wyszukanie artystów, którzy poprowadzą warsztaty, stworzenie i wybór utworów do prezentacji przedszkolakom (ta część realizowana była przy udziale poetki), zorganizowanie transportu do miejsc spotkań dzieci z poetką, a także zorganizowanie opieki nad dziećmi. Poza tym proces planowania obejmował zorganizowanie miejsc, w których miały odbyć się spotkania. Pozytywnie do pomysłu zorganizowania spotkań z poetką odniosły się instytucje, które bezpłatnie umożliwiły realizację działań: Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku oraz Ełckie Centrum Kultury.

W trakcie spotkań przedszkolaki i studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku miały okazję poznać twórczość ełckiej poetki, która prezentowała swoje wiersze dla dzieci i omawiała z nimi ich treść. Podczas każdego spotkania przedstawiany był jeden utwór, który tematyką nawiązywał do sfery kultury, którą reprezentował dany artysta, z którym związane było spotkanie. Następnie artysta, np. aktor, muzyk, wokalista, tancerz, plastyk, malarz prowadził warsztaty z uczestnikami. Istotną częścią każdych warsztatów była część teoretyczna, poznawcza – prezentacja zainteresowań, umiejętności, narzędzi artysty. Najważniejszym elementem (istotą projektu) była część praktyczna, w której uczestnicy mogli spróbować swoich sił i samodzielnie odkrywać swoje zainteresowania kulturą.
Wszystkim spotkaniom towarzyszył fotograf, który dokumentował spotkania wykonując profesjonalne zdjęcia. Dokonywał ich obróbki, a także stworzył projekt fotoalbumu.
W efekcie 6 spotkań powstała fotoksiążka, która zawiera wiersze ełckiej poetki Krystyny Kurkowskiej oraz zdjęcia z warsztatów z artystami reprezentującymi różne sfery kultury. Podsumowaniem projektu było spotkanie z uczestnikami warsztatów, tj. dziećmi i studentkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podczas którego odbyła się prezentacja fotoksiążki, rozdanie podziękowań i upominków uczestnikom projektu oraz słodki poczęstunek.

 

Font Resize
Contrast