Projekt „Bardzo Młoda Kultura”

Jako samorządowa instytucja kultury od wielu lat szukamy odpowiedzi na pytania o szanse na zrównoważony i harmonijny rozwój naszego regionu i o przeszkody, które na tej drodze stoją. Wbrew pozorom, nie jest to tematyka biegunowo odległa od sfery kultury, którą powinniśmy się zajmować. Przeciwnie. Nie myślimy przecież o kulturze jako o bezładnym zbiorze pozycji budżetowych, eventów, rozliczeń i uczestników, ale jako o potężnej sile napędzającej rozwój społeczny i objawiającej się w przestrzeni indywidualnej wolności. Projektując zatem nasze działania, chętnie sprawdzamy nowe modele i nowe mechanizmy, szukamy oryginalnych, autorskich rozwiązań pomagających nam odnaleźć nowe, ukryte dotąd zasoby kulturowe. I na podstawie zdobytej tym sposobem wiedzy możemy dziś zaryzykować twierdzenie, że jedną z głównych barier w procesie społecznego rozwoju  Warmii i Mazur jest niski poziom kompetencji kulturowych  w wymiarze indywidualnym oraz niska zdolność do współpracy międzyinstytucjonalnej w sferze publicznej i niepublicznej. Bazując zatem na tej tezie, przystąpiliśmy do realizacji projektu Wędrowna Akademia Kultury, a następnie Bardzo Młoda Kultura, który uzyskał dofinansowanie z programu Narodowego Centrum Kultury pt. Bardzo Młoda Kultura.

 

Czas projektu

Lata 2016—2018 - I edycja (Wędrowna Akademia Kultury)
Lata 2019 - 2021 - II edycja (Bardzo Młoda Kultura - 2019-2021 - Warmia i Mazury)      

Cele projektu

  • W sferze badawczej chcemy zidentyfikować nieznane jeszcze zasoby kulturowe, odnaleźć i nazwać bariery i przeszkody w edukacji kulturowej, określić kierunki polityk kulturalnych i edukacyjnych i zaproponować narzędzia ewaluacyjne i animacyjne.
  • W sferze kapitału społecznego szukamy mechanizmów i form współpracy międzysektorowej, próbując zmniejszyć podziały między szkołami a NGO-sami i instytucjami oraz animatorami kultury. Chcemy zainicjować proces tworzenia  interdyscyplinarnego systemu edukacji kulturowej na Warmii i Mazurach, rozwijać organizacyjne i merytoryczne podstawy współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji oraz stworzyć organizacyjne i finansowe platformy współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową w regionie. Dążymy do powstania licznych sieci współpracy, angażujących szkoły, stowarzyszenia, instytucje kulturalne i artystyczne.
  • W sferze upowszechniania zbudujemy bazę dobrych praktyk, zawierającą opisy projektów realizowanych w ramach Akademii oraz zaprezentujemy je podczas festynów edukacyjnych.
  • W sferze programowej chcemy doświadczenia z projektu wykorzystać w budowanym przez nas Programie Rozwoju Kultury na Warmii i Mazurach.
  • W sferze animacyjnej chcemy zbudować modele działania na rzecz edukacji kulturowej, zróżnicowane w zależności od zasobów, położenia i uczestników.

 

Struktura projektu:

• część badawcza – realizowana przez zespół socjologów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
• część warsztatowa – adresowana do osób wybranych przez Radę Partnerów z nadesłanych zgłoszeń
• część konkursowa – dotyczy projektów przygotowanych przez uczestników warsztatów, które otrzymają nasze dofinansowanie zgodnie z Regulaminem
• część ewaluacyjna - zorientowana na badanie poszczególnych projektów grantowych oraz jakości i skuteczności zarządzania projektem Wędrowna Akademia Kultury
 

Formy działania:

• konkursy grantowe
• warsztaty
• fora i targi edukacyjne
• portal internetowy
 

Rada Partnerów

Do projektu zaprosiliśmy doświadczonych przyjaciół, z którymi wspólnie będziemy zarządzać całym procesem w ramach Rady Partnerów.

Aktualności

Realizacja programu "Wędrowna Akademia Kultury".

Zobacz archiwalne wpisy


Font Resize
Contrast