Projekt polegał na realizacji warsztatów teoretycznych i praktycznych, będących wsparciem uczniów liceum plastycznego w procesie, jakim jest stawanie się̨ samodzielnym twórcą szukającego swojego języka. Pomysł zakładał powstanie wielkoformatowego obrazu na terenie należącym do Liceum Sztuk Plastycznych. Proces powstawania obrazu miał zostać utrwalony w charakterze eksperymentalnego filmu. Zgodnie z planem z wniosku grantowego, licealiści zostali zapoznani z podstawami pisania scenariusza i rysowania storyboardu. Uczniowie wymyślili historię, którą chcieli początkowo zawrzeć w filmie eksperymentalnym. Sporządzili storyboard do wymyślonego filmu. Podczas malowania muralu uznali, że porzucą pierwotny pomysł i zrealizują film, którego około połowa została zrealizowana w technice time-lapse, ukazująca proces powstawania muralu. Zgodnie z pierwotnym pomysłem na umożliwienie młodzieży decydowania o filmie i muralu – zmiana tematyki filmu realizowanego przez młodzież potwierdza, że mieli oni kontrolę i odpowiedzialność za swoje dzieło na każdym etapie jego powstawania. Miłym zaskoczeniem było to, że jedna z uczennic tak bardzo była zainspirowana wspólnym działaniem, że postanowiła zrealizować interaktywną stronę internetową przedstawiającą ich projekt. Mile zaskoczyło mnie bogate wyposażenie sali komputerowej – dzięki wielu komputerom można było wydajnie rozdzielić pracę w grupie na etapie montażu filmu.

Film, zgodnie z wnioskiem, był eksperymentalny – został zrealizowany w technice mieszanej, tj. wykorzystane zostały różne techniki animacji, nagrania różnymi kamerami bądź́ telefonami komórkowymi. Uczniowie zmontowali film, uczestniczyli w pokazie filmu i wernisażu obrazu, który powstał podczas projektu. Świadomość uczestników projektu na temat filmowania została poszerzona. Ważnym założeniem we wniosku było to, by uczestnicy mieli możliwość́ do wymiany doświadczeń́ artystycznych i komunikacji w działaniach z zakresu tworzenia filmu i instalacji malarskiej. Cel został osiągnięty.

Film zostanie wykorzystany przez szkołę do promocji placówki. Wielkoformatowy obraz stał się wizytówką liceum – dyrekcja zamierza jeszcze w tym roku organizować uroczystość z okazji trzydziestolecia placówki pod muralem, który zrealizowała młodzież podczas projektu. Główne cele zostały osiągnięte, nauczyciele po projekcji uznali, że młodzież bardzo pozytywnie ich zaskoczyła twórczą postawą. Podczas projekcji wiele osób z innych klas, nieuczestniczących w projekcie, wykazało duże zainteresowanie następnymi działaniami.

Uczestnikami projektu byli licealiści – 25 osób. Byli to trzech specjalizacji: ceramiki artystycznej, aranżacji wnętrz i projektowania graficznego. Głównie były to osoby z najstarszych klas, które są zainteresowane filmem.

Font Resize
Contrast