Uczestnikami projektu byli uczniowie w wieku 8-10 lat (IV- V klas Szkoły Podstawowej – SP 7 w Olsztynie, SP w Jonkowie) 5 grup po około 20 osób. Praca zaplanowana blokowo (zajęcia zblokowane – kilka zajęć przeprowadzonych bezpośrednio po sobie) w poszczególnych grupach , dlatego też do współpracy zaproszone zostały dzieci nieco starsze niż w poprzednich edycjach. Dzieci w tym przedziale wiekowym posiadają już podstawową umiejętność wypowiedzi pisemnej, cechują się samodzielnością jednak w dalszym ciągu są otwarte, chętne do współpracy i często prezentują niekonwencjonalny sposób myślenia. Dzięki temu praca z nimi cechowała się naturalną dynamiką i przebiegała w twórczy sposób. Zajęcia były dwuetapowe, przygotowane w oparciu o specjalnie w tym celu opracowany scenariusz. Scenariusz ten tematycznie i metodologicznie wynikał z poprzednich edycji projektu, jednak w odróżnieniu od tamtych cechuje się możliwością powielania w różnych klasach i warunkach.

Pierwsza część przeznaczona została na odkrywanie okolicy i miasta. Odwoływaliśmy się do wcześniejszych doświadczeń dzieci i znajomości poszczególnych miejsc, a także do historii Olsztyna. Przygotowana została w tym celu wielkoformatowa oś czasu obejmująca czasy od założenia miasta do współczesności. Posłużyliśmy się planem miasta wydrukowanym w formacie A! na spienionym PCV (ścianka stanowiła rodzaj wypełnianego przez wszystkie grupy grafiitti). Następnie użyte zostały techniki wyzwalania wyobraźni (gra w olsztyńskie karty narracyjne) oraz pracowaliśmy ze słowem. Z tak przygotowanymi uczniami przystąpiliśmy do działań praktycznych. W wyniku ich aktywności twórczej każdy stworzył własną kartę dowolnie wybranego miejsca na terenie miasta. Każda z tych kart (specjalny rodzaj sztywnej tektury) opracowana została dwustronnie. Na pierwszej stronie powstały rysunki wybranego miejsca, na odwrocie natomiast jego opis: indywidualnie nadana nazwa, wypisane skojarzenia, prosta opowieść lub nawet krótka rymowanka. Każda ze skończonych prac znajdzie się jako jedna z kart w Książce Instalacji. Aby zachęcić dodatkowo uczniów do pracy nad swoimi kartami przygotowaliśmy nagrody, które zostaną im wręczone podczas zakończenia projektu w Bibliotece Wojewódzkiej. Kolejnym etapem projektu było tworzenie autorskiego dzieła Książki – Instalacji.
Zebrany materiał czyli poszczególne karty książki zostały zszyte w jedną wspólną całość. Początek ekspozycji zaplanowany został na dzień 5 listopada – (Światowy dzień postaci bajkowych). Wystawę można było odwiedzać przez cały kolejny tydzień.

Zebrany materiał (prace dzieci) można oglądać jako dzieło plastyczne lub dowiedzieć się nieco o ich emocjach, czytając opisy. Ciekawy jest jednak dobór prezentowanych miejsc. Często nieco zaskakujący i dający wiele do myślenia. Tak na przykład dzieci z Jonkowa (grupa dzieci zaniedbana społecznie – zgodnie z informacją szkoły) często, jako miejsce ważne dla nich na mapie Olsztyna prezentowały sklep Biedronka (na drodze wjazdowej z Jonkowa) natomiast dzieci z Olsztyna często wybierały inne wytwory kultury współczesnej: Galeria Warmińska, kino, lodziarnia, sklep Tiger. Była oczywiście część dzieci (przewaga) odnosząca się do zadanej tematyki w sposób bardziej jednoznaczny prezentując stanicę drewnianą z XIII wieku lub Wysoką Bramę.
Współpraca merytoryczna partnerów polegała na wzajemnym wsparciu podczas realizacji wszystkich etapów projektu. Najważniejsze było wywołanie wzajemnie przychylnej atmosfery, co stworzyło korzystne podłoże dla dalszych wspólnych przedsięwzięć. Doświadczenie nauczycieli i znajomość poszczególnych dzieci przyczyniła się do łatwiejszego wniknięcia w dane środowisko, co z kolei pomogło wnieść animatorom wartości zaplanowane w projekcie. Zajęcia realizowane w znacznej mierze w godzinach pracy świetlicy i szkoły nie obciążały nauczycieli czasowo. Zajęcia stały się propozycją dla standardowo realizowanych zajęć.

W sferze materialnej współpraca ze szkołą polegała na zapewnieniu pomieszczenia niezbędnego do realizacji spotkań stacjonarnych i ułatwieniu wszelkich działań przygotowawczych niezbędnych do realizacji projektu. Opiekunowie świetlicy wspierali działanie funkcjami opiekuńczymi, merytorycznymi oraz własnym twórczym zaangażowaniem.

Podsumowując, współpraca w każdej ze szkół przebiegała pomyślnie. Zacieśnione zostały relacje pomiędzy prowadzącym projekt a poszczególnymi nauczycielami. Nauczyciele deklarowali potrzebę zaadoptowania pomocy naukowych wykorzystywanych podczas zajęć. Informowali o potrzebie współuczestniczenia w zewnętrznych warsztatach i pozostali otwarci na dalsze formy współpracy.

Wybrane działania przeprowadzone w projekcie:
• Przygotowanie materiałów do pracy z dziećmi – Prace graficzne (opracowanie mapy do nanoszenia grafitti, opracowanie osi czasu, przygotowanie ilustracji dawnego Olsztyna (30 szt.), przygotowanie zaproszenia na wystawę oraz planszy informującej o wystawie do Biblioteki
• Wydruki, zakupy materiałów papierniczych.
Wydrukowano wielkoformatową mapę na spienionym PCV, zakupiono tekturę, pisaki oraz inne pomoce do przeprowadzenia zajęć. Wydrukowano zaproszenia, ilustracje oraz rozrysowano na dużym formacie oś czasu. )

Wrzesień (pierwszy tydzień)
• Spotkania z nauczycielami (SP 7 – 2 spotkania: dyrekcja, świetlica, SP Jonkowo – 1 spotkanie) w celu omówienia projektu oraz rodzaju współpracy. Ustalenie konkretnych terminów kolejnych spotkań dostosowanych do nowego planu lekcji.

Wrzesień – październik
• Przeprowadzenie blokowych spotkań z dziećmi – 5 spotkań
• Zebranie materiałów (zebrano 96 prac wykonanych podczas zajęć) oraz przeprowadzenie prac edytorskich związanych z autorską książką – instalacją „Każdy ma swoją bajkę” (powstały 2 książki stworzone z prac przygotowanych przez dzieci. Plansza 1 – prace w pionie, plansza 2 – prace w poziomie. Obie o łącznych wymiarach 2×2 metry).
• Ustalenia spotkania w Bibliotece Wojewódzkiej (2 wstępne spotkania, 1 spotkanie edukacyjne dla grupy – 25 osób)
• Ekspozycja instalacji w przestrzeni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – oddział dla dzieci w terminie 5.11-10.11.2018 r.)
• Zamieszczenie informacji o wystawie w mediach społecznościowych oraz na podstronach biblioteki.

Font Resize
Contrast