Projekt polegał na stworzeniu scenariusza oraz na jego podstawie przybliżeniu jego uczestnikom wiedzy z zakresu historii kina ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z gałęzią zajmującą się efektami specjalnymi w kinie. Na podstawie zgromadzonej wiedzy uczestnicy podczas warsztatów podzielili się rolami i utworzyli ekipę filmową, która pracowała nad własną produkcją filmową. Efektem pracy było powstanie krótkiego filmu, stanowiącego remake filmu z początku XX w. wg reżyserii Georgesa Melies, pioniera kina, uznanego za ojca efektów specjalnych w kinie.
Partnerem była Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie, a uczestnikami projektu byli uczniowie tej placówki.

Partner reprezentujący sferę oświaty pomógł zorganizować grupę uczniów zainteresowanych warsztatami, zajął się sprawami logistyczno-technicznymi na terenie szkoły, pomógł organizować pracę z uczniami podczas zajęć oraz nawiązał współpracę z rodzicami uczestników projektu w celach organizacyjnych. Dodatkowym zadaniem Szkoły były także kwestie organizacyjne związane z przygotowaniem w porozumieniu z Wnioskodawcą stoiska filmowego na „Dzień dziecka”. Istotną rolą Partnera było również sprawowanie funkcji monitorującej efekty warsztatów w czasie ich trwania, pomiędzy kolejnymi zajęciami. Partner uczestniczył we wszystkich wydarzeniach i zajęciach.

Na projekt składały się następujące działania:
1. Przygotowanie i stworzenie stoiska filmowego, na terenie szkoły w ramach „Dnia Dziecka”.
2. Przygotowanie dokładnego scenariusza warsztatów oraz multimedialnej prezentacji, wykorzystywanej podczas części teoretycznej warsztatów.
3. Spotkanie zapoznawcze, organizacyjne oraz część teoretyczna z prezentacją i analizą porównawczą kina współczesnego, w zestawieniu z kinem pierwszych produkcji filmowych, w połączeniu z ćwiczeniem na spostrzegawczość.
4. Rozpoczęcie cyklu wykładów, w oparciu o multimedialną prezentację, dotyczących życia i twórczości pioniera efektów specjalnych – Georges’ a Melies’ a. Na tym spotkaniu młodzież dowiedziała się również jak wygląda ekipa filmowa, z czego się składa i jakie role wypełniają poszczególne piony realizatorskie w trakcie powstawania filmu. W części praktycznej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z profesjonalnym sprzętem audio-video, wykorzystywanym podczas produkcji filmowych (kamery, obiektywy, statywy, rejestratory audio, mikrofony, oraz akcesoria).
5. Wprowadzenie w podstawowe pojęcia języka, jakim posługuje się świat filmu, niezbędne przy tworzeniu własnej etiudy.
6. Wyjście poza budynek szkoły i zajęcia filmowe w przestrzeni BWA połączone z projekcją filmu
7. Zajęcia z dźwięku w filmie. Zwrócenie uwagi na ścieżkę dźwiękową oraz efekty dźwiękowe w filmie a także cały skomplikowany proces jaki za tym stoi. Wcielenie się w pracę dźwiękowca na planie filmowym i poszukiwanie własnych dźwięków.
8. Spotkanie ze scenografem, który opowiedział o swoim zawodzie, zdradził wiele ciekawostek filmowych, związanych ze swoją pracą. W części praktycznej uczestnicy wykonali pierwszy element scenografii jako część własnej scenografii do swojej etiudy filmowej.
9. Kolejne 3 zajęcia poświęcone były dalszym pracom związanym z budową scenografii do filmu, w obecności i z pomocą asystenta scenografa.
10. Zajęcia poświęcone próbom aktorskim oraz techniczne dopinanie aspektów związanych z zastosowaniem efektów specjalnych (w postaci pierwszych trików filmowych), zaczerpniętych od ojca efektów, Georges’a Melies’a.
11. Etap zdjęciowy. Działania poświęcone nagrywaniu zdjęć do filmu.
12. Uroczysta premiera filmu w obecności uczestników, ich rodzin oraz realizatorów projektu.

Font Resize
Contrast