Odkryj, poczuj, zobacz

Autorka projektu: Anna Banasiak
Miejsce: Sząbruk, przedszkole niepubliczne
Czas: 2.08.2021 – 5.11.2021

Celem projektu było odkrywanie Innego. W założeniach projektu leżało ukazanie Inności jako czegoś dobrego, przyjaznego, na co warto być otwartym. Chodziło o odkrywanie potencjału tkwiącego w zróżnicowaniu, o przygotowanie dzieci na kontakt z innymi dziećmi np. ze spektrum autyzmu, dziećmi niesłyszącymi, z wadami wymowy, wolniej rozwijającymi się, o innym kolorze skóry czy pochodzącymi z innych krajów, z innej kultury.
Warsztaty odbywały się w przyjaznych pomieszczeniach przedszkola w warunkach dopasowanych do potrzeb dzieci wysoko wrażliwych- i z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Podczas warsztatów dzieci wraz z rodzicami eksperymentowały, doświadczając wszystkimi zmysłami, pobudzając małą i dużą motorykę. Zabawy i ćwiczenia nastawione były na rozwój ciekawości, kreatywności, pewności siebie, budowania świadomości ciała i przestrzeni, wspierały również rozwój emocjonalny i rozwój mowy.
Integracja środowiska przedszkolnego pozwoliła na uczenie się wzajemnej tolerancji, wrażliwości, otwartości i poszanowania praw innych.
W zajęciach wzięło udział 18 uczestników. Przeprowadzono 39 godzin zajęć, w tym 15 godzin ćwiczeń sensorycznych, 4 godziny zajęć umuzykalniających oraz 20 godzin warsztatów teatralnych.
Artystycznym efektem projektu było przedstawienie Moc Zmysłów.

Linki:
https://www.facebook.com/110721423651784/posts/690880865635834/#sent/_blank
https://www.facebook.com/1972184306396863/posts/3087646884850594/#sent/_blank

Font Resize
Contrast