Projekt ten był kontynuacją dwóch wcześniejszych projektów z 2016 i 20-17 roku („Opowieści łączą pokolenia” oraz „Przesiedlona młodość- wspomnienia mieszkańców Bażyn i okolicznych wsi”).
Tematem projektu była eksploracja pamięci mieszkańców Ornety dotycząca 1950-1960, losów rodzin, które tu zamieszkały, a także dzieciństwa i młodości najstarszego pokolenia mieszkańców. W projekcie uczestniczyła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Ornecie, przy aktywnym wsparciu dyrekcji szkoły i nauczycieli. Projekt skierowany był do do młodzieży licealnej w wieku 16 – 18 lat zamieszkującej miasto i gminę Orneta, mieszkańców Ornety, najstarszego pokolenia naszej lokalnej społeczności, przesiedleńców, którzy osiedlili się tu po wojnie i pamiętają lata 50-te i 60-te oraz do wszystkich mieszkańców Gminy Orneta. Działanie nie różniło się od pierwotnych założeń. Młodzież licealna podczas spotkań z zaciekawieniem oglądała prezentowane zdjęcia i z zainteresowaniem przedstawiane prezentacje działań realizowanych w latach poprzednich. Widać było, iż ciekawią ich działania projektowe. Projekt realizowaliśmy z grupą najbardziej aktywnej młodzieży oraz z harcerzami. Podczas wspólnego spotkania organizacyjnego dotyczącego uroczystego zakończenia projektu młodzież podawała również swoje pomysły m. in. pokaz mody lat 60-tych i występy artystyczne. Starsze pokolenie uczestników, osoby z którymi były przeprowadzane wywiady i członkowie stowarzyszeń aktywnie uczestniczyli w działaniach, wyrażali bezproblemowo zgodę na zaproszenie ich do udziału w realizowanym przedsięwzięciu. Był to projekt dla wielopokoleniowej orneckiej społeczności, a uczestniczyło w nim ok. 350 osób.
Realizacja projektu składała się z dwóch części i stanowiła rozwinięcie działań bogatszych o doświadczenia i zasoby wypracowane w talach 2016 – 2017.

Część I – realizacja projektu w Liceum Ogólnokształcącym w Ornecie:
– odbyły się cztery spotkania z młodzieżą kl. I i II LO, gdzie został przedstawiony projekt, opowieść o działaniach podejmowanych w latach 2016-2017 oraz zachęcenie młodzieży do aktywnej współpracy,
– zorganizowano wystawę fotografii oraz spotkanie „wspominkowe” z osobami, z którymi zostały przeprowadzone wywiady.

Część II:
– nagraliśmy wraz z młodzieżą 8 wywiadów, które zostały przeprowadzone z mieszkańcami miasta i gminy Orneta,
– z nagranych wywiadów zostały zrobione 5-8 minutowe filmy,
– przygotowaliśmy uroczyste zakończenie projektu, na którym min. wyświetlono filmy oraz przygotowano program artystyczny.
Projekt realizowały 4 osoby wraz z partnerami – Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Warmii w Ornecie i Miejskim Domem Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie. W działaniach organizacyjnych wsparcia udzielił również Urząd Miejski w Ornecie. W inauguracyjnym spotkaniu, wieńczącym projekt uczestniczyło ponad 200 osób – dyrektorzy, nauczyciele oraz delegacje uczniów szkół z terenu miasta i gminy Orneta, członkowie Uniwersytetu III Wieku, członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy „Ornecianie”, harcerze, mieszkańcy Ornety i wielu innych zaproszonych gości.

Font Resize
Contrast