Celem projektu było przybliżenie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur poprzez organizację cyklu działań warsztatowych „Rozsmakuj się w Warmii i Mazurach… .” Docelowa grupa miała być różnorodna wiekowo – od dorosłych, przez młodzież licealną, po dzieci z edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki temu osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem życiowym wspólnie odkrywały nieznane oblicze regionu, poznawały ideę slow food i fitness.

W trakcie warsztatów i działań zrodziły się nowe pomysły, np. na stworzenie nie tylko wystawy zdjęć prezentujących projektowe działania, ale i gazetki odwołującej się do wiedzy o ziołach, którą uczestnicy uzyskali podczas „ziołowych warsztatów”. W ten sposób w przestrzeni szkoły pojawiły się ogólnodostępne wystawy „Ziołowy horoskop” oraz fotowystawa prezentująca projekt „Rozsmakuj się w Warmii i Mazurach”. We wrześniu tego roku w przestrzeni miasta Olsztyna rozgrywana była gra terenowa „Olsztyńskie Ślady Niepodległości”, prezentująca wybrane sylwetki regionalnych działaczy doby walk o niepodległość. Licealiści, uczestnicy działań projektowych, uczestniczyli w tej grze, co pozwoliło im poszerzyć swoją wiedzę na temat historii regionu i jej wybitnych mieszkańców, działaczy. Celem działania było przybliżenie lokalnych tradycji, historii i kultury oraz smaków Warmii i Mazur, pogłębienie wiedzy o regionie, jej specyfice historyczno-kulturowej, kulinarnej, przyrodniczej, spotkanie z ludźmi wykonującymi tradycyjne zawody, poznanie tajników ich zawodów, poznanie właściwości leczniczych regionalnych ziół i kwiatów oraz zdobycie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktycznym działaniu, poznanie idei slow food i fitness, praktycznego jej wykorzystania w działalności restauratorskiej oraz możliwości przeniesienia jej na grunt domowego gospodarstwa, kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą.

Przewidywanymi rezultatami m.in. miały być następujące umiejętności, wiedza: uczestnicy projektu nauczą się przygotowywać tradycyjną potrawę regionalną, podzielą się tą umiejętnością z nowymi uczestnikami projektu, poznają tajniki rzemiosła ceramicznego, posiądą umiejętność wykonywania dzieł rzemieślniczych tradycyjnymi metodami – wyrób naczyń ceramicznych, magnesów glinianych i ich przyozdabiania, zdobędą szacunek dla dawnych zawodów, wiedzę o walorach przyrodniczych regionu, w którym mieszkają, zdobędą wiedzę i umiejętność rozpoznawania roślin leczniczych występujących na polach i łąkach Warmii i Mazur, zdobędą praktyczną umiejętność wykorzystywania właściwości leczniczych ziół, przygotują wg wskazówek ziołowe mieszanki, kosmetyki, zdobędą wiedzę o charakterystycznych dla regionu przyprawach, potrawach, lokalnych producentach żywności ekologicznej, wytwarzanych wg tradycyjnych technik i receptur, wykonają samodzielnie (pod okiem specjalisty) potrawy z niecodziennych i ekologicznych składników. Efektem działań miało być wykonanie zdjęcia i film/fotoreportaż dokumentującego przebieg zajęć warsztatowych – takie materiały zostały wykonane i systematycznie były zamieszczane na stronach szkół uczestniczących w projekcie, w lokalnej e-prasie i na stronie FB – Rozsmakuj się w Warmii i Mazurach (https://www.facebook.com/Rozsmakuj-si%C4%99-w-Warmii-i-Mazurach-1132003473532540/).

Dzięki obecności w projekcie profesora Stanisława Czachorowskiego, biologa, entomologa i hydrobiologa, miłośnika regionalnej kuchni i pasjonata Warmii, opiekunowie młodszych uczestników projektu zostali wciągnięci w emocjonująca grę, której akcja toczyła się podczas Nocy Świętojańskiej. Aby odkryć skarb, należało odpowiedzieć na szereg zagadek ukrytych w tajemniczych butelkach i zakodowanych w QR kodach. Ten element gry, wzbudził olbrzymie pozytywne emocje wśród rodziców, podczas gdy dzieci realizowały swoje zadania.
Uzyskaliśmy dla naszych działań patronat Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 2018.

W trakcie działań – już w maju 2018r. – udało nam się wypożyczyć na miesiąc (X-XI) wystawę Skarby Warmii z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, która towarzyszyła naszym tegorocznym działaniom, przybliżając młodzieży XI LO, TIE nr 9, SP nr 311 charakterystyczne elementy dziedzictwa materialnego i niematerialnego Warmii: krajobrazu, architektury, zwyczajów świątecznych, tradycji kulinarnych, stroju ludowego, baśni i legend oraz gwary warmińskiej. Wystawa przypomina bowiem mieszkańcom Warmii, co wyróżnia ich krainę i jakie posiadają skarby kultury.
Dużym wsparciem było pozytywne nastawienie dyrekcji XI LO w Olsztynie do projektu, dzięki czemu nie ponieśliśmy kosztów związanych z wynajmem sal czy sprzętu audiowizualnego na prelekcje i podsumowanie, mogliśmy w ramach środków szkoły wydrukować certyfikaty dla uczestników i podziękowania dla partnerów projektowych.
Odbiorcami projektu byli: młodzież licealna i gimnazjalna, dzieci ze szkoły podstawowej (klasy 1-3), przedszkolaki wraz z rodzicami.

Font Resize
Contrast