Sportowe pasje- sport w powojennym Ełku

Celem projektu było to, by jego uczestnicy – uczniowie Zespołu Szkól Sportowych w Ełku (ZSS w Ełku) oraz żyjący sportowcy i działacze sportowi, organizujący życie sportowe w latach 1945-56 w Ełku poznali i przypomnieli historię Ełku poprzez pryzmat działalności organizacji sportowych we wczesnych powojennych latach. Pozyskanie funduszy na realizację tego projektu, pozwoliło wykonać wiele działań, które zbudowały więzi międzypokoleniowe pomiędzy jego uczestnikami. Uczestnicy projektu aktywnie włączyli się w proces dokumentowania historii.
Razem z dziećmi i młodzieżą z ZSS w Ełku – stworzyliśmy grupę Tropicieli Historii. Przeprowadziliśmy cykl wywiadów – nagrania audio/video i sesje fotograficzne z 8 działaczami sportowymi i sportowcami z Ełku. Proces dokumentacji podczas wizyt u bohaterów tego projektu pozwolił na nawiązanie więzi międzypokoleniowej, przybliżył młodzieży świat ich dziadków i pradziadków dla których często sport był jedyną odskocznią od codziennej rutyny i ciężkiej pracy w powojennym Ełku . Nowoczesne technologie jakich użyliśmy podczas dokumentacji- fotografia cyfrowa, sprzęt nagraniowy audio, kamera video, dron oraz techniki edycji zebranej dokumentacji oraz przygotowanie multimedialnej prezentacji w postaci- pozwoliły uczestnikom nabyć dodatkowym kompetencji w obsłudze nowoczesnych urządzeń multimedialnych.

Zajęcia podzielone były na:
• warsztaty dziennikarskie i historyczne prowadzone przez dr Stefana Marcinkiewicza i Radosława Nowackiego,
• warsztaty z edycji materiałów fotograficznych i audiowizualnych, montaż filmu,
• stworzenie mapy powojennych obiektów sportowych z lat 1945-56,
• spotkania i zwiedzanie wystawy “Sport w powojennym Ełku 1945-56”,
• mecz historyczny/piłkarski uczniów ZSS w Ełku w zrekonstruowanych strojach sportowych z epoki.
Uczestnikami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. W meczu historycznym, wzięło udział 20 uczniów 8 klasy sportowej ZSS w Ełku. W wystawie i warsztatach dziennikarskich i historycznych oraz podczas spotkania z działaczami sportowymi i sportowcami wzięło udział 80 uczniów z ZSS w Ełku. Podczas wernisażu i w trakcie wystawy “Sport w powojennym Ełku 1945-56” v(wrzesień – październik) odnotowaliśmy liczbę 800 osób odwiedzających wystawę.
Dzięki współpracy z partnerami projektu dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych w Ełku oraz dyrektorem Muzeum Historycznego w Ełku, nie było problemów z promocją projektu i zdobyciem potencjalnych uczestników planowanych działań. W projekcie aktywnie wzięło udział blisko 100 uczniów ZSS w Ełku oraz 800 osób, które odwiedziły wystawę “Sport w powojennym Ełku 1945-56” we wrześniu i październiku.

Zrealizowaliśmy następujące działania:
• Czerwiec 2018 – powstanie grupy Tropicieli Historii – młodzież 8 klasy Zespołu szkół Sportowych w Ełku

• Lipiec 2018 – warsztaty dziennikarskie i historyczne z dr Stefanem Marcinkiewiczem i Radosławem Nowackim – wprowadzenie młodzieży w tematykę powojennego Ełku i spotkanie z osobami – sportowcami i działaczami sportowymi z okresu powojennego

• Sierpień, wrzesień 2018 – warsztaty dziennikarskie i historyczne- wywiady z sportowcami i działaczami sportowymi z okresu powojennego

• Wrzesień 2018 – stworzenie mapy powojennych obiektów sportowych lata 45-56 na terenie Ełku, warsztaty plenerowe z użyciem kamer, drona i aparatów cyfrowych. Mecz oldbojów z uczniami Zespołu Szkół Sportowych w Ełku, w strojach z epoki 1945-56 na jednym z historycznych boisk Ełku.

• Październik, listopad 2018 – warsztaty z edycji materiałów foto-video-audio, stworzenie filmu.

• 31 października 2018 – zakończenie projektu, prezentacja filmu i fotokastu w Zespole Szkół Sportowych w Ełku.

Font Resize
Contrast