Celem projektu było uczniom szczycieńskich szkół kultury, obyczajów, kulinariów i gwary rozmaitych grup etnicznych zamieszkujących Szczytno. Wiedzę tę zgodnie z założeniami nabywano w ramach warsztatów kulturowych prowadzonych przez prelegentów i wolontariuszy partnerów wspierających w czasie godzin lekcyjnych uzgodnionych z nauczycielami. Udziału w warsztatach brali uczniowie z trzech szkół podstawowych w Szczytnie i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie.

W każdej ze szkół odbyły się zajęcia warsztatowe w uzgodnieniu z nauczycielami, przybliżające uczestnikom kulturę mniejszości narodowych i etnicznych (Mazurzy, Kurpie , Kresowianie). Jako że zajęcia warsztatowe były prowadzone w szkołach podczas wybranych zajęć lekcyjnych, w poszczególnych szkołach frekwencja była bardzo zadawalająca.
Warsztaty kulinarne i plastyczne oraz podsumowanie projektu odbyły się w Miejskim Domu Kultury.
W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
• quiz wiedzy o poszczególnych kulturach,
• prezentacja muzyczna piosenki mazurskie i kurpiowskie,
• prezentacja gwary ludowej,
• wystawa prac plastycznych,
• degustacja potraw
W realizacji projektu wzięli udział: koordynator, partner projektu, nauczyciele, prelegenci, wolontariusze partnerów wspierających ze Stowarzyszenia „Kurpie w Szczytnie”, Towarzystwa Przyjaciół Szczytna, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wileńsko Nowogródzkiej, Fundacji Kreolia.

Font Resize
Contrast