Projekt przebiegał etapowo przez cały czas realizacji projektu. W pierwszym etapie przeprowadziliśmy warsztaty artystyczne w szkole podstawowej w Mrozach Wielkich, w wyniku których powstały ręcznie wykonane plakaty i ulotki. Materiały promocyjne informowały o planowanym w szkole „Święcie Wspomnień” i związaną z nim wielką zbiórką starych zdjęć, dokumentów, zapisków, pamiątek itp. W tym celu również przestudiowaliśmy kroniki szkolne i stare niemieckie dokumenty, które jakiś czas temu znaleziono na strychu szkoły. Ulotki zostały rozniesione do skrzynek na listy wszystkich mieszkańców wsi. Plakaty zostały przez nas zafoliowane i rozwieszone w całej wsi. Pierwszym etapem promocji projektu zajęli się uczniowie wraz z rodzicami. Kolejnym etapem było wspomniane wcześniej gromadzenie dokumentacji, uczniowie w porozumieniu ze swoimi dziadkami i seniorami we wsi gromadzili świadectwa minionych lat, zbiórka przeprowadzana była również w okresie wakacyjnym. W czasie wakacji uczniowie szkoły projektowali szkolnego murala, swoje prace dostarczyli do szkoły. Następnie rozpoczęliśmy przygotowania do namalowania wielkiego murala w szkolnych murach. Nieoceniona w tym przypadku okazała się pomoc ojców uczniów i mężów nauczycielek. To oni, pracując nocami, przygotowali korytarz do malowania, szpachlowali, czyścili, malowali. W kolejnym etapie rozpoczęły się prace nad muralem, malowanie dzieła trwało przez cztery popołudnia po zajęciach lekcyjnych, w malowaniu pomógł lokalny artysta.

Przeprowadziliśmy również kolejne warsztaty, podczas nich wybraliśmy się w teren i malowaliśmy na sztalugach. Zainteresowanie warsztatami było tak duże, że przerosło nasze oczekiwania. Planowaliśmy malować w terenie w 15 osób, ostatecznie w wydarzeniu uczestniczyło około 70 osób. Daliśmy radę, część osób malowała razem, część na podkładach sztalugowych, kilka osób na sztalugach stołowych, nie zabrakło farb i pędzelków, każdy kto przyszedł miał czym i na czym malować. Byli uczniowie, ich rodzice, mieszkańcy, nauczyciele. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na uroczystym wernisażu podczas „Święta Wspomnień”.

W następnym etapie zostały przeprowadzone prace nad prezentacją multimedialną, która została zaprezentowana podczas uroczystego „Święta Wspomnień”. Uroczystość trwała cały dzień, to było wielkie wydarzenie dla całej szkoły, wsi Mrozy Wielkie, a nawet Gminy, gdyż zgromadzeni goście zjechali się ze wszystkich stron z całego regionu. Tego dnia mieliśmy jeszcze dużo do zrobienia, jednak nie brakowało nam rąk do pracy i wszystko co zaplanowaliśmy na ten dzień, doszło do skutku. W tym dniu zawiesiliśmy wspólnie z dziećmi na szkolnym korytarzu tablicę pamiątkową informującą o dofinansowaniu projektu „Szkolne MURale”. Na szkolnym korytarzu przygotowany został wernisaż prac wykonanych podczas warsztatów, obrazy wyeksponowano na sztalugach. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele lokalnych władz oraz uczniowie tejże szkoły sprzed kilkudziesięciu lat, uczniowie obecni, ich rodzice i dziadkowie. Podczas uroczystości została wyświetlona prezentacja multimedialna. Upamiętnia ona historię szkoły, zapiski z kroniki szkoły, wspomnienia, historię lokalną. Po uroczystości miał miejsce poczęstunek, były wykonane przez lokalne gospodynie wypieki oraz przysmaki dla najmłodszych. Po poczęstunku wszyscy wyruszyli w uroczystą paradę z lampionami przez całą wieś, poprowadzoną przez Teatr Delikates. Uroczysta parada zakończyła obchody Święta Wspomnień.

Font Resize
Contrast