Projekt „ TEATR DLA KAŻDEGO w nowej odsłonie” jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników, jak i widowni. Wielokrotne wystawienie sztuki na deskach MDK świadczyło o wielkim jej zainteresowaniu wśród lokalnej społeczności Szczytna. Realizacja tegorocznej edycji zadania miała na celu twórcze zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczycieńskiego, kontakt z drugim człowiekiem, zamiast komunikatorów społecznościowych, zapewnienie doznań artystycznych; włączenie nowych osób do pracy podczas warsztatów teatralnych i plastycznych; pokonywanie własnych barier i ograniczeń dzięki terapeutycznej roli sztuki; stworzenie uczestnikom możliwości wyrażania siebie w działalności artystycznej i uwrażliwienie na sztukę; zapewnienie odbiorcom szerokiego dostępu do kultury. Działania projektowe przebiegały zgodnie z planowanymi założeniami, a polegały na zorganizowaniu warsztatów teatralnych i plastyczno-scenograficznych. Na warsztatach teatralnych wprowadzono zapis audiowizualny, który miał na celu rejestrację perspektywicznych postępów doskonalenia gry aktorskiej i całościowo ujętej animacji kulturowej. Młodzież na warsztatach plastycznych pod kierunkiem plastyka samodzielnie przygotowała elementy scenografii, zaprojektowała i przygotowała materiały reklamowe. Scenografię przygotowano w taki sposób, aby istniała możliwość jej przewożenia. Uczestnicy obu grup popularyzowali wydarzenie w środowisku. Efektem pracy młodzieży podczas warsztatów było wystawienie spektaklu w oparciu o sztukę Stefana Żeromskiego pt.„Uciekła mi przepióreczka”. Dobór utworu wpisywał się w jubileuszowe obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Premiera sztuki miała miejsce 18 października w Miejskim Domu Kultury. Młodzi artyści zaprezentowali efekty swojej twórczej, kilkumiesięcznej pracy widowni wypełniającej całą salę widowiskową. Sztuka została przyjęta entuzjastycznie. Mieszkańcy Szczytna swoją obecnością i postawą nagrodzili trud włożony w przygotowanie spektaklu, co było powodem dumy młodych wykonawców. Zarówno sama sztuka przepełniona symbolami Polski niepodległej, jak i jej autor budziciel narodowego ducha i sumienia stały się tego wieczoru dla wszystkich odbiorców i wykonawców źródłem autentycznie przeżywanego patriotyzmu.

Spektakl był jeszcze trzykrotnie prezentowany uczniom szczycieńskich szkół ponadgimnazjalnych w MDK w Szczytnie. Sztukę wystawiono również w gminnych ośrodkach kultury powiatu szczycieńskiego dla tamtejszej społeczności, miedzy innymi w Rozogach i Pasymiu, gdzie również przyjęta została z entuzjazmem.

Prowadzący warsztaty z dużym zaangażowaniem realizowali swoje zadania, nawiązywali dobry kontakt z młodzieżą, tworzyli atmosferę pozwalającą na swobodną, nieograniczoną prezentację swoich talentów aktorskich i scenograficznych. Instruktorzy chętnie dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodzieżą, jednocześnie stwarzali młodym uczestnikom możliwość wewnętrznej ekspresji i samorealizacji. Powstała w ten sposób atmosfera twórczej pracy, która zaowocowała spektakularnym sukcesem wystawionej sztuki.

Działania promocyjne, poprzedzające zarówno nabór na warsztaty, jak i na premierę sztuki, a nade wszystko wysoki poziom gry aktorskiej i jakość widowiska teatralnego wpłynęły na duże zainteresowanie mieszkańców Szczytna i powiatu wydarzeniem kulturalnym. Byli i tacy odbiorcy, którzy jeździli za grupą teatralną na wystawienia sztuki do gminnych ośrodków kultury.
Aktywność partnerów projektu przyczyniła się do bezproblemowego zrealizowania przedsięwzięcia.

Font Resize
Contrast