Głównym celem realizowanego projektu było umożliwienie uczestnikom aktywnego udziału w działaniach teatralnych i filmowych, wsparcie przy realizacji dążeń artystycznych oraz ułatwienie osiągnięcia satysfakcji z efektów własnej pracy twórczej. Oparcie tematyki, tworzonego w ramach projektu spektaklu, na regionalnych gawędach i podaniach ludowych znacznie przyczyniło się do realizacji kolejnego celu przedsięwzięcia, jakim było wzbogacenie i utrwalanie wiedzy uczestników na temat lokalnych legend i baśni, sprowokowanie ich do patrzenia w przyszłość poprzez perspektywę czasów minionych oraz zaszczepianie w nich poczucia więzi z krainą Mazur, ich małą Ojczyzną.

Na projekt składały się cykliczne warsztaty teatralne, muzyczne, filmowe oraz plastyczne, których rezultatem, poza zwiększeniem umiejętności artystycznych uczestników, było przygotowanie efektownego spektaklu teatralnego, zaprezentowanego licznej publiczności.

Wszystkie działania poprzedzone zostały akcją promocyjną i informacyjną w formie plakatów, ulotek, rozmów indywidualnych z dziećmi odwiedzającymi bibliotekę, materiałów zamieszczonych na stronie internetowej MBP w Szczytnie oraz w prasie.

Podczas warsztatów teatralnych uczestnicy prowadzili rozmowy o tym, czym jest teatr i co ich w nim interesuje, poprowadzono również zajęcia ruchowe oraz dykcyjne. W zależności od poziomu zaawansowania i swobody w przyswajaniu wiedzy uczestnicy warsztatów przechodzili do nauki współpracy z partnerem na scenie, elementów i zadań improwizowanych oraz pracy w przestrzeni scenicznej. Istotnym etapem przygotowania przedstawienia było stworzenie scenariusza, określenie celu i tematyki przedstawienia, określenie miejsca i czasu akcji, stworzenie postaci, opracowanie relacji między bohaterami, spisanie dialogów oraz tworzenie tytułu spektaklu przez uczestników.

Podczas warsztatów plastycznych uczestnicy dowiedzieli się czym jest scenografia i jaką rolę odgrywa w spektaklu teatralnym. Następnie grupa zapoznała się z historią wymyśloną przez reżysera i warsztatowiczów z grupy aktorskiej. Omówiona została treść wymyślonej bajki pt. „Leśne sprawy” oraz wygląd postaci w niej występujących i ich najważniejsze cechy charakteru. Jako, że język teatru jest językiem obrazowym, uczestnicy warsztatów postanowili by aktorzy i tło w spektaklu mieli charakter symboliczny, metaforyczny, stanowiąc wizualnie spójną graficzną całość.
Z kolei pierwsze zajęcia na warsztatach filmowych służyły zapoznaniu się z teorią niezbędną do nagrania krótkiego wywiadu dokumentalnego z naszymi bohaterami filmowymi. Młodzież przeprowadzała wywiady dokumentalne, w których pytania były przygotowane i zadawane przez uczniów. Uczestnicy warsztatów decydowali o tym, gdzie postawić kamerę i jak kadrować rozmówcę. Uczyli się selekcjonowania treści i nadania jej ciągłości fabularnej.

W filmie przygotowanym przez młodzież wystąpiły: Anna Bogusz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Szczytna z siedzibą w Chacie Mazurskiej oraz Elżbieta Kobus właścicielka Zagrody Edukacyjnej „Kamez” w Wawrochach, która przybliżyła postać Bogumiła Linki – słynnego działacza mazurskiego. W rezultacie powyższych działań powstał film dokumentalny „Mazurskie historie”, w którym wymienione wyżej bohaterki opowiadają o swojej pracy, pasji lub po prostu życiu, ściśle związanym z naszym miastem i regionem. Prezentują widzom legendę o powstaniu Mazur, o kulturze mazurskiej, ale również o zwykłym życiu mieszkańców, ich pracy, rozrywce, wierzeniach, czy zwyczajach kulinarnych. Podczas warsztatów sfilmowano również premierę spektaklu pt. „Leśne sprawy”, tworząc dokumentację efektów wielogodzinnej pracy młodych artystów.

Premiera spektaklu i filmu miała miejsce 27 października 2018 r. (sobota), godz. 17.00.

W spektaklu wykorzystano scenografię wykonaną w ramach warsztatów plastycznych, natomiast aktorami, prezentującymi swoje umiejętności sceniczne, byli uczestnicy warsztatów teatralnych. Atrakcyjności przedstawieniu dodała oprawa muzyczna. Premierę obejrzało 139 osób.

Bardzo pozytywna, spontaniczna reakcja widzów w czasie spektaklu „Leśne sprawy” i po jego zakończeniu wskazywała na to, że wkład w realizację projektu i twórcza praca młodzieży odniosły duży sukces. Wielu widzów podchodziło do uczestników przedstawienia, aby im pogratulować dobrego wykonania i podziękować za dostarczenie wyjątkowych wrażeń.
Po spektaklu odbyła się projekcja filmu „Mazurskie historie”, poświęconego historii i kulturze ziemi szczycieńskiej i niezwykłym ludziom z nią związanym. Po projekcji padało wiele pytań dotyczących filmu, na które odpowiadali uczestnicy warsztatów filmowych oraz reżyser.

W ramach projektu, oprócz premiery spektaklu, w dniu 31.10.2018 r. wystawiono w bibliotece 2 spektakle dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych, które obejrzało 214 osób.
Oba filmy prezentowane były w gminnych bibliotekach publicznych w Jedwabnie, Rozogach, Lipowcu oraz w Świętajnie. Na spotkania zaproszono mieszkańców w różnym wieku, od uczniów szkół podstawowych po seniorów.

Dzięki projekcji filmu „Mazurskie historie” młodzi mieszkańcy gmin powiatu szczycieńskiego mieli okazję poznać życie, obyczaje, legendy, rzemiosło oraz kuchnię dawnych Mazurów. Pozytywnym zaskoczeniem był aktywny udział seniorów w dyskusji po projekcji.

Spotkania zostały spontanicznie wzbogacone o wspomnienia z dawnych czasów, śpiew oraz recytację regionalnych wierszy.

Font Resize
Contrast