Projekt TROPICIELE niezwykłych miejsc, wspomnień i smaków polegał na realizacji szeregu działań:

• KONKURS – projekt rozpoczął się przygotowaniem, ogłoszeniem i realizacją konkursu międzyklasowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dźwierzutach, za jego realizację odpowiedzialni byli partnerzy – nauczycielki z ww szkoły. Konkurs miał na celu wyłonienie jak największej ilości przepisów kulinarnych, które dzieci i młodzież zebrały od swoich babć i sąsiadek.
• WARSZTATY DZIEDZICTWA KULINARNEGO – podczas warsztatów przygotowywaliśmy potrawy pochodzące z zebranych przepisów, a także modyfikowaliśmy je, smakowaliśmy. Warsztaty te cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, udało się zaangażować do wspólnego działania nie tylko dzieci i młodzież ale również dorosłych. Dodatkowo udało nam się zaprosić do przeprowadzenia warsztatów profesjonalnego kucharza, którego udział był ogromną atrakcją dla uczestników. Podczas realizacji warsztatów kulinarnych wspólnie odkryliśmy dawne smaki kuchni mazurskiej, absolutnym hitem okazały się dzyndzałki z hreczką (pierogi z kaszą gryczaną), które na stałe wpisały się w menu dźwierzuckich gospodyń (były oferowane również na dożynkach). Efektem działań pracowni dziedzictwa kulinarnego było zorganizowanie Dźwierzuckiej Uczty, podczas której serwowaliśmy wypracowane na warsztatach potrawy mieszkańcom Dźwierzut oraz zaproszonym gościom z Kazachstanu – podopiecznym Fundacji dla Rodaka. Poprosiliśmy również naszych rodaków zza wschodniej granicy o ugotowanie ich tradycyjnej potrawy, którą przyrządzili na żywym ogniu w wielkim żeliwnym garze zwanym kazanem. Bardzo pozytywnie zaskoczyła nas postawa rady sołeckiej, która ochoczo dołączyła do pracy podczas uczty widząc, że brakuje nam rąk do obsłużenia tak dużej ilości osób. Okazało się bowiem, że o uczcie usłyszeli mieszkańcy Olsztyna, Warszawy i innych mniejszych miejscowości. Na zakończenie uczty odbyła się część artystyczna w wykonaniu podopiecznych Fundacji dla Rodaka.

Równolegle do realizacji warsztatów kulinarnych realizowaliśmy WARSZTATY FOTOREPORTAŻU, wraz z niewielką grupą młodzieży odwiedzaliśmy najstarszych mieszkańców Dźwierzut i rozmawialiśmy z nimi o ich wspomnieniach z dzieciństwa, o tym w jaki sposób znaleźli się w Dźwierzutach, jak wyglądały Dźwierzuty zaraz po wojnie, jakie były ich smaki dzieciństwa, ale również o wojnie, o wartościach w życiu. Młodzież zadawała wcześniej przygotowane pytania, a wywiady nagrywała na dyktafon. Podczas rozmów wykonywaliśmy również zdjęcia, które finalnie zostały wydrukowane w dużym formacie. Początkowo planowaliśmy, że w fotoreportażu weźmie udział 19 mieszkańców Dźwierzut, jednak z różnych powodów (dwie osoby odmówiły udziału, chętnie rozmawiały z nami, natomiast nie zgodziły się na nagrywanie ani robienie zdjęć, kilka osób z racji wieku i panujących w wakacje upałów czuło się tak źle, że nie były w stanie rozmawiać, jedna pani przeżywała żałobę) udało nam się porozmawiać jedynie z 10 osobami. Niemniej jednak zebrany podczas tych rozmów materiał dał nam niesamowitą bazę wiedzy, dzięki której mogliśmy skonstruować scenariusz gry terenowej.

QUEST – na podstawie zebranych od najstarszych mieszkańców informacji został skonstruowany scenariusz questa, osadzony w przestrzeni Dźwierzut. Przeprowadziliśmy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi grę testową, dzięki czemu zostały wyłapane drobne błędy. Gra okazała się wielką atrakcją dla uczestników, odkryli oni historię miejsca, w którym żyją.

Podczas gry testowej mijani ludzie żywo interesowali się tym, co i dlaczego robimy, dodawali nowe ciekawe historie i informacje, jeden z mieszkańców udostępnił nam spis domów z lat 40 ubiegłego wieku, z zaznaczeniem zawodu jaki wykonywali ówcześni mieszkańcy poszczególnych domostw, a także opowiedział nam o kuźni, która kiedyś mieściła się w jego domu.

Równolegle zrealizowane został WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO – ceramiczne. Podczas warsztatów uczestnicy wykonali ceramiczne naczynia użytkowe: patery, talerze, miski, misy, które posłużyły do zaserwowania poczęstunku podczas wystawy fotoreportażu.

Na zakończenie odbyła się wystawa fotoreportażu połączona z wystawą prac ceramicznych wykonanych podczas warsztatów. Wystawa planowo miała się odbyć podczas Jarmarku Smaku w Dźwierzutach jednak ze względu na problemy organizacyjne jakie się pojawiły, została zaprezentowana podczas weekendowego zjazdu rodzin repatriantów, podopiecznych Fundacji dla Rodaka. Z racji na osobiste historie potomków wysiedlonych Polaków, wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem odbiorców.
Prace nad realizacją projektu rozpoczęliśmy wspólnie z partnerami od przygotowania planu i podziału obowiązków, dzięki czemu udało nam się osiągnąć założone cele projektu. Wszystkie zaplanowane etapy zostały zrealizowane jednak nieznacznie odbiegał od założeń sposób ich realizacji. Ilość zaplanowanych działań, ich rozciągnięcie w czasie, spowodowały, że w pewnym momencie zaangażowanie uczestników zmalało, zdecydowanie lepiej w tej społeczności sprawdzają się projekty krótkie, z małą ilością zaplanowanych działań.

Wartością dodaną jest fakt ponownej prezentacji fotoreportażu podczas obchodów 11 Listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dźwierzutach oraz umieszczenie fotoreportażu na stałe w szkolnej Izbie Pamięci.

W projekcie, zgodnie z założeniami, wzięły udział dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach, a także dzieci z Wiejskiej Świetlicy Osiedlowej w Dźwierzutach, ponadto do udziału w projekcie włączyli się rodzice i opiekunowie, a także inni nauczyciele i mieszkańcy Dźwierzut. Kolejne grupy stanowili najstarsi mieszkańcy Dźwierzut oraz podopieczni Fundacji dla Rodaka – dzieci, młodzież i dorośli z Kazachstanu, Mołdawii, Ukrainy. W całym projekcie wzięło udział w sumie około 300 osób.

Font Resize
Contrast