Projekt zGrani z kulturą 3.0 był kierowany do pięciu głównych grup odbiorców: uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, nauczycieli, bibliotekarzy i członków organizacji pozarządowych, uczniów szkół średnich, internautów i graczy w Polsce i za granicą oraz niezależnych twórców gier. Projekt polegał na połączeniu podejścia teoretycznego (w tym wykładów i prezentacji) z praktycznym, czyli warsztatami, pokazami i grywalizacjami. Jego nadrzędnymi celami było zwiększenie świadomości odbiorców odnośnie ich własnej kultury poprzez przybliżenie zagadnień związanych z mitologią słowiańską. Drugim spośród dwóch głównych celów była nauka tworzenia gier i grywalizacji, które stanowią część naszej kultury. Projekt podzielono na dwie równolegle realizowane części: teoretyczną oraz praktyczną. Efektem części teoretycznej było zwiększenie wiedzy odbiorców na temat mitologii słowiańskiej, procesu tworzenia gier oraz grywalizacji, a także zmniejszenie obawy przed rozpoczęciem przygody jako twórca gier. Przybliżono między innymi takie narzędzia jak Blender (tworzenie modeli 3D, Substance Painter (malowanie tekstur), Unity 3D (tworzenie gier na różne platformy). Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak przygotować się do rozpoczęcia tworzenia grafiki 3D na potrzeby gier, jak zebrać fundusze oraz zespół, gdzie szukać wydawcy oraz na jakie problemy zwracać uwagę podczas rozpoczynania przygody z gamedevem.

Rezultatem projektu było również usystematyzowanie doświadczeń i wiedzy zdobytych w toku obecnego oraz poprzednich projektów w formie trzech scenariuszy lekcji, które pozwolą wprowadzić uczniów w proces projektowania, tworzenia i prowadzenia grywalizacji.

Cześć praktyczna polegała na utworzeniu przy pomocy uczestników projektu gry mobilnej osadzonej w świecie mitologii słowiańskiej. Uczestnicy brali udział przede wszystkim w przygotowaniu materiałów merytorycznych takich jak opisy, wybór grafik oraz kształt scenariusza gry. W rezultacie powstała interaktywna encyklopedia stworzeń z mitologii słowiańskiej w języku polskim oraz angielskim. Gra wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną i pozwala dosłownie przespacerować się po częściowo zadrzewionym terenie wypełnionym przez losowo rozmieszczane stworzenia z mitologii słowiańskiej. Kiedy gracz podchodzi do stworzenia odtwarzana jest animacja oraz może „dotknąć” stworzenia na ekranie i przeczytać (a w przyszłości usłyszeć) jego opis. Obecnie dostępnych jest ponad trzydzieści stworzeń z mitologii słowiańskiej jednak w przyszłości będą one uzupełniane o kolejne modele. Gra wykorzystuje przednią kamerę telefonu do orientacji w przestrzeni, dzięki temu gracz poruszając się w świecie rzeczywistym przemieszcza się również w środowisku wirtualnym. Aplikacja była prezentowana między innymi podczas Big Indie Game Pitch w trakcie Game Industry Conference w Poznaniu (największa konferencja branżowa w Polsce). Plik instalacyjny gry (na system Android) stanowi również załącznik do niniejszego raportu (znajduje się na płycie z prezentacją). W ramach części praktycznej prowadzono również gry terenowe, podczas których testowano powstającą aplikację, a feedback graczy wprowadzano na bieżąco do gry.

W projekcie główną bezpośrednią grupę docelową stanowili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie szkół średnich. Łącznie przy pomocy wykładów, warsztatów i gier terenowych dotarto do blisko 300 z nich. Członkowie tej grupy najchętniej brali udział w zgrywalizowanych zajęciach. Uczestnicy chętnie wyszukiwali informacje o mitologii słowiańskiej oraz nowych technologiach na własną rękę aby odpowiadać na pytania w ramach zajęć.

W ramach projektu pracowano również z niezależnymi twórcami gier, między innymi podczas Big Indie Pitch oraz prowadzono prezentacje dla członków organizacji pozarządowych. Dzięki wsparciu promocyjnemu organizatorów Big Indie Pitch oraz wykorzystaniu kanałów informacyjnych zapewnionych przez spółkę Slavic Monsters, o zajęciach i efektach projektu dowiedziało się ponad 100 tys. Internautów w Polsce i za granicą. Niektórzy z nich brali aktywny udział w powstawaniu projektu między innymi dzięki grupie facebookowej i fanpage’owi Slavic Monsters gdzie mogli np. wybierać modele wprowadzane do gry, zgłaszać błędy oraz sugerować dalszy przebieg prac.

W ramach projektu przeprowadzono 8 gier terenowych, 4 wykłady, 2 warsztaty oraz przeprowadzono około 30-50 godzin prac praktycznych nad aplikacją gry. W grach terenowych wzięło udział ponad 50 osób, w wykładach blisko 200 w warsztatach 20. W pracach praktycznych ze względu na ich złożony charakter w pełnym wymiarze brało udział 5 osób oraz około 30 w niektórych ich częściach, głównie zdalnie.

Font Resize
Contrast