Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, partner Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w regionalnym projekcie „Wędrowna Akademia Kultury” w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018” zaprasza na konferencję pt. „Konteksty kultury”. Będzie ona poświęcona edukacji kulturowej w bibliotekach i innych instytucjach kultury, w tym działaniom projektu „Wędrowna Akademia Kultury” w latach 2017-2018.
Konferencja odbędzie się 24 października 2018 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, sala Konferencyjna przy ul. 1 Maja 5 (nowe skrzydło budynku).

Program konferencji:
10:00-10:05
Powitanie gości – Andrzej Marcinkiewicz, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
10:05-10:15
Edukacja kulturowa w bibliotekach – Adrianna Walendziak, Kierownik Działu Analiz i Współpracy z Regionem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
10:15-10:35
Projekt filmowy i fotograficzny jako metoda animacji społeczno-kulturalnej w bibliotece – Agnieszka Mankiewicz, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie
10:35-10:55
Biblioteka w działaniu – kreowanie liderów w środowisku wiejskim – Radosław Nowacki, fotografik, dziennikarz, animator kultury, w latach 2015-2017 Dyrektor Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy
10:55-11:25
Grywalizacja w edukacji kulturowej – dr Marek Maruszczak, Prezes Zarządu Slavic Monsters Spółki z o. o.
11:25-12:00
Przerwa kawowa i zwiedzanie nowego skrzydła budynku
12:00-13:30
Konteksty kultury w twórczości Olgi Lipińskiej
Spotkanie z Olgą Lipińską poprowadzi Andrzej Marcinkiewicz, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
13:30-13:45
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego: http://www.wbp.olsztyn.pl/formularze/formularz.php?f=konteksty_kultury

Font Resize
Contrast